Re: KK's eiere og AKP's politikk

Eivind Hovig (j.e.hovig@labmed.uio.no)
Mon, 1 Feb 1999 21:00:47 +0100

Karsten Vedel Johansen skrev:

"Men
>jeg kunne godt tenke meg å vite hvorfor de tror noen med vettet i behold
>skulle tro på organisasjoner som tror de er ufeilbarlige som paven selv i en
>ubrutt linje fra den åpenlyse og fanatiske tilbedelsen av Mao og hans
>statskapitalistiske kasernesamfunn til dagens sedate mumling i skjeggene.

Jeg klarer ikke å la være: har herr Johansen skjegg? Eller bare virker det
sånn? For de debattanter han henviser til forøvrig snakker om et
avisprosjekt som definerer seg for sosialismen. Hva må de egentlig gjøre
for å påkalle saklighet? Men det er kanskje umulig, for som du sier, KVJ:"
For meg er
dette derfor slutt." B-)

Som jeg pleier å si: Livet er for jævlig, og jeg gir meg ikke!"

Hjerteligst
Eivind Hovig
Eivind Hovig PhD email= ehovig@radium.uio.no Dept. of Tumor Biology
S=EHOVIG; OU=radium; O=uio; ADMD= ; PRMD=no; Inst. for Cancer Research
Phone:-47-22935416 The Norwegian Radium Hospital
Fax: -47-22522421 0310 Oslo, Norway