Svar_på_svar_på_svar....

Sonja Tinnesand (sonjadt@online.no)
Mon, 1 Feb 1999 22:33:15 +0100

Til Mette Borgen: Jeg synes mye av den kritikken som har kommet av SV i KK
er grei den,
og jeg har ofte vært enig i den - særlig når den har vært framført av SVere
/ SUere.
Men samme greiene har jo stått i Dagsavisen og Ny Tid, f.eks......
Ellers ser jeg vi er uenige i synet på hva slags avis KK er ; det er greit
det.

Til Morten Falck: Vi er så flinke til å være nedlatende begge to, at det er
vanskelig
å si hvem som er best ;-)
Når det gjelder dette med andre aviser, så kan man f.eks. lese om igjen
Anders
Ekeland sitt innlegg:
http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/kk-f/fra050199/0074.html

Til Magnus Marsdal: Ettersom du absolutt vil vite det: Neida, jeg tror ikke
de er lakeier
for Stalinismen; de er da tross alt med i SV / SU- ikke AKP. Jeg
mener -selvsagt, ut fra
min oppfatning av verden - at de tar feil i synet på KK, og har latt seg
"rive med" i en
kampanje. Det har jeg også diskutert med flere av dem, og påpekt mitt syn -
uten
at vi ble verken sekteriske eller fikk samarbeidsproblemer...

Det var det hele, tenker jeg vi sier.

vennlig hilsen
Sonja Tinnesand