Re: Svar til Falck og Marsdal

Mette Borgen (tfborgen@online.no)
Mon, 1 Feb 1999 18:22:00 +0100

Sonja skrev:
Slik jeg ser det, er ikke KK ei avis som er for sosialimen, men ei avis som
er for den politikken AKP står for; "udemokratisk sosialisme". (Gåseøyne
er tilsiktet)

Det er jeg uenig med deg i. KK er utrolig viktig for dagens venstreside og
er ikke en partiavis slik du vil ha det til. SV har fått en del pepper i
KK, men det har vært velfortjent. SUs landsmøte vedtok å kjøpe aksje i KK,
fordi avisen er til nytte for hele venstresiden og ekstremt viktig i f.eks
EU-kampen framover.
Som aktivist på venstresiden får jeg mye nyttig info fra Klassekampen. Jeg
kunne nok ha lett meg frem til denne på andre måter, men jeg tror på at
denne avisen kan utvikle seg ennå mer.

Sonja skrev videre:
Jeg gjør det fordi jeg tror at slike synspunkter også må med i en debatt om
hvorfor venstresida i Norge ikke har ei skikkelig dagsavis - kampen for ei
god avis
er viktigere enn kampen for å holde i live ei dårlig avis.

Etter mitt syn kan nok Klassekampen bli enda bedre enn den er nå. Men det
blir den ikke av at vi ignorerer behovet KK har for nye abonnenter osv. Det
jeg gjør når jeg verver abonnenter til KK er nemlig å kjempe for en best
mulig dagsavis for den norske venstresiden.

Mette