Svar til Falck og Marsdal

Sonja Tinnesand (sonjadt@online.no)
Mon, 1 Feb 1999 17:34:31 +0100

Som jeg sa i et tidligere innlegg så kan jeg ta dette en gang til for de
tungnemme - gamle eller ei :-)

Marsdal skriv: (sitat)
Dette er den einaste dagsavisa i Noreg som er for sosialismen og som vil
forandra samfunnet nedanfrå. Dette kan ikkje einskilde støtta opp om, fordi
dei er Verkelege Sosialistar. Heldigvis er ikkje Sonja Tinnesand
representativ. Svært få er så sekteriske.
(sitat slutt)

Jeg svarer:
Slik jeg ser det, er ikke KK ei avis som er for sosialimen, men ei avis som
er for den
politikken AKP står for; "udemokratisk sosialisme". (Gåseøyne er tilsiktet)
Det er ikke sekterisme å være uenig med AKP og derfor ikke ønske å støtte
avisa
deres, såvidt jeg vet. Det er bare å ha en annen mening enn f.eks. Marsdal.
Hva dette representerer, og hvilken grad av representativitet det er, bryr
jeg meg
med respekt å melde nokså lite om.

Falck skriver (sitat):
For Sonja Tinnesand er det det, og det er bra hun sier det så åpent. Jeg
tror
hun vil få problemer med å samarbeide med andre mennesker, for ikke å snakke
om andre politiske grupperinger, hvis hun skal holde på de prinsippene hun
trekker opp her, men det er hennes problem, ikke mitt. (sitat slutt)

Jeg svarer:
Jeg kan forsikre Falck om at jeg - p.g.a. mitt syn på KK / AKP - ikke har
problemer med å samarbeide, verken med folk eller organisasjoner eller i
organisasjoner, og har heller ikke hatt det gjennom 20 års faglig og
politisk
praksis. Så jeg trenger ikke din nedlatende hobbypsykologi, Falck.

Alt i alt:
Fram til siste redaktørskifte, leste jeg KK til tross for at det var ei
AKP-avis, fordi
den hadde så enormt dyktige journalister. Det var ofte problematisk å føle
at
jeg støtta AKPs politiske prosjekt, men det var litt mindre synlig. Især i
den perioden
der KK framsto som ei RV-avis.
Nå framstår den bare som ei AKP avis; flekkene fra det som skjedde da Bjerke
måtte
gå, henger ved. I tillegg er den innholdsmessig blitt så dårlig, at det
finnes ikke en
eneste grunn igjen til å lese dem. Bare én god journalist, ingen gode
arktikler - som
jeg ikke kan finne like bra eller bedre annetsteds.
Så jeg får mitt informasjonsbehov dekket gjennom andre aviser, blader,
tidsskrifter,
nyhetsgrupper, postlister, radisotasjoner osv. Som aktiv politiker i SV
idag, trenger
jeg faktisk ikke KK. DET er KK sitt problem - ikke mitt.

Og da kan dere selvsagt lure på hvorfor jeg diskuterer dette i det hele
tatt.
Jeg gjør det fordi jeg tror at slike synspunkter også må med i en debatt om
hvorfor
venstresida i Norge ikke har ei skikkelig dagsavis - kampen for ei god avis
er viktigere
enn kampen for å holde i live ei dårlig avis.

mvh
Sonja Tinnesand