VS: Aksjer til salgs!

Jon Michelet (jon.michelet@klassekampen.no)
Tue, 26 Jan 1999 19:04:49 +-100

AKSJER TIL SALGS!

AKSJER I KLASSEKAMPEN TIL SALGS!

1000 AKSJER TIL SALGS!

"Sannsynligvis er Jon Michelet forhindret i å diskutere en eventuell endring i eiersitsen, som (kanskje) kan gi avisa større tillit og dermed flere abonnenter, og etter mitt forslag også god likviditet på kort sikt," skriver Arne Eriksen i et innlegg på KK-forum den 24. januar.

Hva?! Jeg er naturligvis ikke forhindra. Hvem skulle nekte meg å delta i en kameratslig diskusjon om eierforholdene i Klassekampen? Styret? Eller den gjengen som Eriksen kaller "de mistenksomme knarkene i AKP"?

Det er faktisk sånn at styret har tenkt å diskutere nettopp eierforholdene på et styremøte så raskt som mulig. Og i styret sitter jo noen av de mistenkelige personene som Eriksen kaller knarker.

Dessuten har redaktøren en fri stilling og kan diskutere det aller meste (unntak er f.eks. bedriftsintern informasjon, personalsaker) med hvem pokker han vil.

Jeg velger nå å svare Eriksen før jeg svarer andre. Debatten mellom alle som ønsker å ri to hester på en gang synes jeg bør få lov å rulle en stund. Jeg følger med, jeg liker artister som prøver å ri to hester på en gang på sirkus. De greier det som regel. Men så har de jo svært konkrete, veltrimma, samkjørte hester å ri på, da.

K.S. Toftner skrev om Eriksen; "endelig en person med litt realisme". Joda, selv en innbitt skeptiker (i denne sammenheng) som undertegnede ser visse muligheter i Eriksens salgsidé.

Men jeg synes volumet på det som skal selges er kjempestort. Salget av 2.800 av AKPs aksjer vil ifølge Eriksens regnestykke kunne innbringe 2,7 millioner kroner (minus de 28 prosentene i skatt som Eilif Henriksen påpeker at vil bli trukket fra ved et salg til overkurs).

2,7 millioner tilsvarer nesten halvparten av det som kom inn på aksjekampanjen, som var en stor kampanje med betydelig mobilisering over hele landet. Langvarig innsats av mange personer fra et ganske bredt venstre-spektrum. Rått slitt og små, spredte bananer inntil det hele omsider løsna, og vi kunne pelle klasene.

Vi trenger en del gryn NÅ. Og et salg av AKP-eide aksjer lar seg ikke realisere raskt. Det krever en grundig saksbehandling, på linje med den som ledet fram til vedtaket om aksje-emisjonen på det ekstraordinære landsmøtet i partiet høsten 1997, og som førte til at AKPs eierandel i Klassekampen kom under 50 %.

Det vi kan gjøre raskt er å selge noen aksjer som vi allerede har, og som det er fritt fram for Klassekampen å selge. Det gjelder de 1000 aksjene avisa fikk i gave av AKP i forbindelse med landsmøtevedtaket. Vi i avisa har sittet på disse aksjene fordi vi ikke ville sause dem inn i verken aksjekampanjen eller abonnementskampanjen. Noen få av dem er gitt bort til folk vi mente fortjente en påskjønnelse (blant annet reklamebyrået vi bruker, og noen få slitvarger som har gjort en frivillig innsats for avisa). Men så å si hele tusen-potten er intakt, og den byr vi ut for salg. 1000 kr. pr. aksje. I år som i fjor.

Interesserte kan henvende seg til daglig leder Marga van der Wal. (Til alle dere som grubler som de reineste kremlologer eller sinologer på hva som foregår i Kreml/Den forbudte Mandarin-by i Grønlandsleiret. Neida, Marga er ikke blitt kuppa inn i noenting over redaktørens stol og hue fordi om hun nå kalles "daglig leder". Vi følger aksjeloven, nå som vi ikke er et komandittselskap lenger, og da må ifølge de nye reglene den som var disponent skifte tittel til daglig leder eller administrerende direktør. Adm.dir. passer liksom ikke helt i blekka vår.)

Vi har ennå ikke begynt å markedsføre aksjesalget. Dette innlegget er en kime til markedsføring. Vår forsiktige kalkyle er at vi i første omgang prøver å selge 100 av disse frie aksjene som vi fikk i gave. Inntektene fra dette skal gå inn i den pakka av strakstiltak som vi har iverksatt for å løse akutte (midlertidige) økonomiske problemer.

Kanskje vi er for smålåtne.

Intet ville glede meg mer enn om vi solgte alle tusen. Men jeg tror det først når jeg ser det.

Prosjektet vil gi oss en test på inntektsmulighetene i et større aksjesalg. Hva det er realistisk å gå videre med.

(I parentes bemerka er jeg uenig med Eriksen i hans analyse om at AKP kjører avisa til bunns. (Med Admiral "Den Evige Partistuntmann" til rors på skuta). En aksjekampanje som ga 5,9 millioner og en (seindrektig) abonnementskampanje som vil passere 2.000 nyvervede abonnenter innen onsdag i neste uke er iallfall ikke denne admiralens oppskrift for å kjøre skuter til bånns. Jeg har skrevet at vi passerer 10.000 abonnenter (hverdags og lørdags tilsammen) på VEI OPP innen utgangen av januar. Med litt slingringsmonn holder den kalkylen.)

Opp av bølgedalen! Mot horisonten! Ikke som svart høl, men som rød stjerne!

Jon M