Re: VS: Aksjer til salgs!

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Sun, 24 Jan 1999 20:07:23

At 19:04 26.01.99 +-100, Jon Michelet skrev:
>
Det er faktisk sånn at styret har tenkt å diskutere nettopp eierforholdene
på et styremøte så raskt som mulig. Og i styret sitter jo noen av de
mistenkelige personene som Eriksen kaller knarker.
>
Videre:

>Vi trenger en del gryn NÅ. Og et salg av AKP-eide aksjer lar seg ikke
realisere raskt. Det krever en grundig saksbehandling, på linje med den som
ledet fram til vedtaket om aksje-emisjonen på det ekstraordinære landsmøtet
i partiet høsten 1997, og som førte til at AKPs eierandel i Klassekampen
kom under 50 %.

Dessuten:
>Det vi kan gjøre raskt er å selge noen aksjer som vi allerede har, og som
det er fritt fram for Klassekampen å selge. Det gjelder de 1000 aksjene
avisa fikk i gave av AKP i forbindelse med landsmøtevedtaket.>Prosjektet
vil gi oss en test på inntektsmulighetene i et større aksjesalg. Hva det er
realistisk å gå videre med.

Min kommentar:
Jon Michelet unngår behendig hovedpoenget i mitt forslag, nemlig at det er
AKPs aksjer som bør selges, slik at AKPs eierandel reduseres til minst
30%! Dette momentet vil motivere potensielle aksjekjøpere. Om Klassekampen
selger 1.000 aksjer, rokker det ikke en tøddel ved AKP's 49,7% andel og
fullstendige kontroll alene med Klassekampen.
Jeg tror Jon Michelet har oppfattet dette poenget. I så fall bekrefter
innlegget hans at han ikke vil - eller ikke får lov til - å diskutere AKPs
eierandel i avisselskapet. Det håpløse utspillet om å selge 1.000 aksjer
fra en annen eier enn AKP, er inten annet enn en avsporing i forhold til
mitt forslag.
Hvis du er så fri og frimodig som du skryter av, fortell oss om du vil
anbefale mitt forslag for styret når eventuelt salg skal diskuteres! Vis
oss at du er Admiral, og ikke en skrålende stormåse!

Mitt forslag innebærer at eventuelle kjøpere ikke bare kjøper en aksje i
Klassekampen, men samtidig skal kjøpe en mer demokratisk styringsstruktur
bak avisa, ved at AKPs monolittiske kontroll svekkes.

Personlig vil jeg ikke anbefale noen å lukte på Jon Michelets tilbud om
aksjer som ikke reduserer AKPs eierandel.

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9001 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034