Gi Flatval reprimande

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Tue, 26 Jan 1999 17:23:34 +0100

Jeg henstiller til listebestyrer om å gi Flatval en kraftig reprimande for
å ha sitert et lengre innlegg og på den måten tatt opp unødig
"linjebredde", eller hva det er det heter igjen. Det gjorde jeg også før,
men har sluttet med det nå.

Sigurd