Re:_Halv-rasistar_i_Nei_til_EU=3F_=28var:_KK_og_den_norske

Ottar Solberg (ottsolbe@online.no)
Mon, 18 Jan 1999 20:12:11 +0100

Jeg er enig med Staurset.
Og når Bismo prøver å vise at halv-rasister finnes i Nei Til EU, så kommer
han utsagn
slike finnes i Bergen, noe andre (Borgen) svarer ikke å ha kjennskap til.
Men så kommer Bismo med at Vidar Kleppe er EU-motstander, men uten å påvise
at
Vidar Kleppe er med i Nei Til EU. Og han er like langt.
Alle EU-motstandere er ikke med i Nei Til EU.

Bismo, du snakker om Nei Til EU som en front, mener du da organsasjonen Nei
Til EU, eller
en motsandsfront mot norsk medlemskap i EU?
Dersom du mener de siste, så er det klart ikke det samme som organisasjonen
Nei Til EU.
Og en slik front bør du ikke kalle Nei til EU. Jeg synes organisasjone Nei
Til EU skal få ha
rett på navnet sitt.

Ottar Solberg

-----Original Message-----
From: Lars Staurset <lars.staurset@statkart.no>
To: klassekampen-forum@aksess.no <klassekampen-forum@aksess.no>
Cc: Mathias Bismo <bismo@online.no>
Date: 18. januar 1999 13:39
Subject: Halv-rasistar i Nei til EU? (var: KK og den norske maoismens
langtrukne hendøen)

>Mathias Bismo wrote:
>> En viktig front her, er Nei Til EU, som bestå av alt
>> fra halv-rasister via "bondesosialister" til kommunister. Derfor må også
>> stoffutvalget være bredt.
>
>Kva er vitsen med slike spark som dette? Nei til EU ønskjer ikkje
>kontakt med halv- eller heilrasistar, og har ved somme høve ekskludert
>medlemmer. Enten får Bismo dokumentere at det likevel finst
>halv-rasistar i Nei til EU, eller så får han la vere å skrive det.
>
>For argumentasjonen hans er det neppe noko poeng i å sparke til NTEU:
>Han ønskjer vel ikkje at KK skal famne så vidt som han faktisk skriv
>her?
>
>Lars Staurset
>AU-medlem i Møre og Romsdal NTEU
>
>P.S.: Takk til KK for mykje og viktig EU-stoff den siste tida!
>