Kilde: http://barn.ystenes.com
http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/barn

Barn i nød! - Lenkesamling

Her vil det komme en samling av lenker til hvor man kan finne informasjon, om seg selv eller barnet. Foreløpig er det plukket litt tilfeldig.

Norske:
Mensa er sannsynligvis den eneste organisasjonen i Norge som har brydd seg om dette problemet.
Her finner du også flere lenker, og en hjemmetest for å se om du kanskje kvalifiserer til medlemskap. En justert versjon av hjemmetesten finnes under www.start.no.
Mensa Trondheim har en samling oppgaver (Mensa-testen) som passer bra som "treningssenter". Klarer du jevnt over 50% ligger du bra an.
En stortingsdebatt etter en interpellasjon av Petter Løvik basert på en rapport som påpeker at Norge svikter de evnerike.

Danske:
Omtrent like lett å lese som norske kilder, men set ser ut til å være mer kunnskap og mindre fordommer her!

Fagbladet "Folkeskolen", 45/2000: "Kloge børn udfordres for lidt.".
Undervisningsministeriets nyhedsbrev, 17. januar 2000: "Skolen svigter særligt begavede elever."
Dansk Mensas "Velbegavede børn".

Engelskspråklige:
Merk: I USA er det en helt annen fokus på problemene, her har hver stat plikt på seg til å ta seg spesielt av disse barna. Dermed blir diskusjonen og problemene ofte annerledes. Mye er likevel kjent og relevant.

Hoagies' Gifted Education Page. Her er mye å finne!
Center for the Study of Giftedness
(CBO) i Nederland. På Nederlandsk, men nede i venstre frame finner du lenke for "engelsk tekst".
Hva kjennertegner evnerike barn? En sammenlignende undersøkelse av evnerike og vanlige barn.
Harvard-professor Ellen Winner , avkrefter en del myter .
The Miseducation of Our Gifted Children , av Ellen Winner.
"How to Nurture Gifted Children" diskuterer noen flere myter .
Kidsources samling av artikler om hvordan undervis evnerike barn.
En samling av gode IQ-tester.

Tyskspråklige: 
I Tyskland ligner skolesystemet mye på det norske, men her man har vært klar over og arbeidet med problemet evnerike barn i minst 20 år.

Meget interessant fra Spiegel: "Kleine Köpfe, großes Chaos": Del 1 og Del 2 .
Hochbegabtenförderung e.V., se særlig "Hochbegabt?".
Deutsche Gessellschaft für das Hochbegabte kind e.V. og dets tidsskrift Labyrinth.
Kluge Kinder, forening for evnerike barn i Østerrike.
Tysk litteratur om emnet, en liste for lærere og en masse informasjon for foreldre