SVs skole er ikke samlende, Djupedal

Adresseavisen, 5. mars, 2005

 

Bare et lite mindretall er imot SVs prinsipielle skolesyn, antyder Øystein Djupedal, og har funnet en gallup med en spørsmålsstiling som gav flertall til de som ikke vil ha privatskoler. Men det er ikke gallup som styrer Norge, Djupedal, det er valg. Ved valget sist, hvor skolepolitikken var den store valgkampsaken, ble det flertall til partier som ønsket å gi privatskoler en mulighet. Og selv det lille mindretallet i gallupen utgjør flere enn SVs stemmer ved valget.

 

Vi har barn i en privatskole, men ikke fordi den er privat. Ei heller har vi erfaring for at privatskoler har større ressurser. Vi valgte privatskole fordi vi følte at den offentlige skolen ikke prioriterte å gi kunnskapssøkende barn nok stimuli og trivsel. Jeg er vokst opp med et prinsipielt syn om et skolefellesskap, men ingen ofrer sine egne barns framtid av ideologiske hensyn.

 

Partiet som mer enn noe annet har markert et skolesyn vi er imot, er nettopp SV. Partiets leder latterliggjør de som mener kunnskap er viktig, "puggskole" har vært den foraktelige merkelappen. Hun påstår at man ikke trenger kunnskap fordi alt finnes på Internett, at man glemmer 98 % av det man lærer på skolen, og at kunnskapsrike lektorer burde feies ut. Når internasjonale tester avslører at norsk skole gir barna dårlig kunnskap, ser det ikke ut som SV tar det alvorlig. Kan Djupedal fortelle om han mener problemet er viktig og hva han og SV vil gjøre for å rette på det?

 

Hva gjør SV når mange foreldre mistror deres skolepolitikk? Snakker de med dem? Søker de informasjon? Så langt har jeg aldri sett innspill fra SV for å bygge bro over disse motsetningene, snarer har SV søkt konfrontasjon. Jeg har også kontaktet sentrale SV-politikere om de problemene vi ser, uten å få noen som helst fornuftig respons. Foreldre som er engstelig for skolens faglige nivå er åpenbart uinteressante for SV.

 

Jeg forstår Djupedal godt når han gjerne vil holde den norske skolen samlet. Men han vil ha mye større troverdighet og mye større mulighet til å lykkes hvis han og hans parti innser at mange oppfatter SVs holdinger som problematiske og splittende. Hvis Djupedal er misfornøyd med at mange ønsker å velge bort den offentlige skolen, bør han heller prøve å finne ut hvorfor. I stedet velger han å se på skolen som arena for flertallsavgjørelser og tvang mot dem som til enhver tid er i mindretall. Slik SV presenterer sin skolepolitikk, er de langt unna å bidra til en skole som er samlende. Tvert imot vil deres politikk bidra til at stadig flere vil ønske privatskoler for sine barn.

 

Martin Ystenes

 
Se oppfølgingsinnlegget mitt her: