Skal SV samle skolen må de begynne å lytte, Djupedal
(Adresseavisen valgte tittelen: SV må begynne å lytte)

Adresseavisen, april 2004.

Selvfølgelig skal skolen være et tempel for kunnskap, skriver Øystein Djupedal i Adresseavisen 15. mars, og ære være ham for det. Og selvfølgelig skal man bruke ulike undervisningsmetoder. På ”http://pedagogikk.com” ser du at jeg har prøvd mer enn de aller fleste i min posisjon, så der er vi enige.
 
Men så tråkker Djupedal i salaten ved på ny å sette en foraktelig merkelapp på de som er uenig i SVs kunnskapssyn: "Ystenes deler tydeligvis regjeringens ensidige fokus på målbare ferdigheter".  For mange er den målbare kunnskapen den største bekymringen nå, og de som har den bekymringen forventer å bli tatt alvorlig og ikke bare plassert i en bås og ufarliggjort. Her signaliserer Djupedal en holdning som formerlig kaster foreldre med slike bekymringer til privatskoler, jeg skjønner at SV trenger en lov for å hindre at det skjer.
 
Igjen lover Djupedal og SV at alt skal løses med mer penger. Dessverre er det ingen statistikk i dag som viser at mer penger gir bedre skole, hverken om man ser på nasjonalt nivå eller om man sammenligner land. Det hjelper ikke å love meg at problemene våre skal løses med penger, når forskning forteller meg at det ikke er der problemet ligger. Mer penger er bra, men ikke som erstatning for nytenkning.
 
Også tallene fra Norden gir lite støtte til Djupedal. Skolestudiene rangerer landene etter en rekkefølge som er motsatt av den man får hvis man rangerer etter pengebruk. Sverige og Danmark har også flere privatskoler enn Norge, og gjør det bedre enn oss. Finland, som gjør det best i verden, har ikke mange privatskoler, men i alle år har de finske skolene blitt sterkt utfordret av svenskspråklige minoritetsskoler. Denne konkurransen har de møtt ved å satse på lærere med sterk faglig fokus. Det kan tenkes at Finland har få privatskoler fordi folk er fornøyd med skolen, og fordi skolen er utformet gjennom sunn konkurranse og resultatorientering og ikke ut fra utestede pedagogiske ideer og stor ressursbruk. Dette er den motsatte strategien av det SV har valgt.
 
Noen land med mange privatskoler har problem med segregering, men dette gjelder særlig land der privatskolene er kostbare - slik SV vil at de igjen skal bli i Norge. På den annen side har man kanskje den største segregeringen i USA, et land hvor de aller fleste går på offentlige skoler. Uansett kan man ikke i dag løse et problem ved å si at de som skolen ikke prioriterer må ofre barnas framtid for samfunnets skyld.
 
Djupedal viser til behov for undervisning tilpasset den enkelte, men SV har ikke akkurat ivret for å hjelpe de som trenger større utfordringer. Hele skoleverket har et problem her, og det er akkurat dette som var vår grunn til å velge privatskole for våre barn. Noen lovendringer i det siste har vært positive, men holdningene er dessverre mye det samme. Hvordan kan vi som er opptatt av dette problemet tro at SV vil bidra til forbedring her, når de ikke gir oss annet enn runde, ufarlige formuleringer og de forlanger monopol til de som knapt bryr seg?
 
Skal SV bidra til å skape en samlende skole for hele folket, bør de begynne å lytte til og ta alvorlig de som har bekymringer de ikke deler. Det siste de bør gjøre er å oppføre seg som butikksjefer i gamle Øst-Europa og så be om monopol. Ikke minst SV bør ha lært av historien hvor feilslått en slik innstilling kan være.
 
Martin Ystenes