Resultat fra eksamen høsten 2002.

SIK3003, kjemi for geofag- og byggstudenter.

Antall

A

B

C

D

E

F

Gjennomsnitt

Snitt ex. stryk

A/B
C/D/E

Stryk

"1.0"

208

28%

23%

16%

15%

10%

9%

2,83 (C+)

2,50 (C/B)

51%

40%

9%

8-10%
Geofag  (87)
36%
17%
16%
15%
7%
10%


Bygg  (121)
23%
28%
17%
13%
12%
8%Gjennomsnitt er regnet utfra A=1, B=2 ---> F = 6.
"1.0" er toppkarakteren etter dent gamle karaktersystemet, og krevde minst ca. 95% riktig. Denne karakteren finnes ikke lenger, så tallet er ikke offisielt..

Sammenligning med andre årskurs finner du her.

Eksamensoppgavene finner du her: Eksamen for geofagstudenter. Eksamen for byggstudenter.

Oppgaver for deleksamner, se tabellen:

Tidspunkt
Info
Pensum
Oppgaver
Resultat
Torsdag 12/9  12.15.
Fredag 27/9    12.15
Fredag 11/10  12.15
Fredag 25/10  12.15
Torsdag 7/11
Gjentak fredag 20/9Ikke for bygg!
Del 1. Kjemisk likevekt
Del 2. Gasser og entalpi
Del 3. Entropi og spontanitet
Del 4. Elektrokjemi
Del 5. Stoffkjemi
Ordinær/Gjentak
Del 2.
Del 3.
Del 4.
Del 5.
Samlet for del 1
Del 2.
Del 3.
Del 4.
Del 5.

Resultatene fordelt etter segmenter utfra resultatene på deleksamen

Segment

Antall

A

B

C

D

E

F

Snitt

U/stryk

A/B
C/D/E

Stryk

"1.0"

Alle studentene

208

28%

23%

16%

15%

10%

9%

2,86 (C+)

2,55 (C/B)

51%

40%

9%

8-10%

Minst 4 deleksamener bestått

41

38

3

-

-

-

-

1,08 (A)

1,08 (A)

100%

-
-
ca. 15
1-3 deleksamener bestått

78

19

32

18

6

3

-

2,23 (B-)

2,23 (B-)

65%

35%

-

ca. 4

Ingen bestått, minst 2 "halv"

40

-

8

14

12

4

2

3,45 (C/D)

3.31 (C-)

20%

75%

5%

-

Ingen bestått, max 1 "halv"

44

-

2

3

8

13

18

4,95 (E)

4,23 (D-)

5%

54%

41%

-

(Opptellingen må gjentas, for det mangler 5 når man legger sammen de fire gruppene.)
"Halv" betyr mellom 50 og 75% på en deleksamen, og gir ingen fordeler på eksamen.

Konklusjon:
- De som har stått på minst fire deleksamener har i snitt vist at de kan ca. 90% av pensum.
-
De som har stått på en-tre deleksamener har i snitt vist at de kan ca. 70% av pensum.
- De som har oppnådd minst to "halve" har gjort det bedre enn hele kullet i år uten deleksamener. Dette på tross av at de ikke har hatt noen tidsfordel på eksamen, og på tross av at de må antas å tilhøre den svakeste halvparten av kullet.
- Samtilige som hadde minst en delvis bestått møtte opp på eksamen. 5 som hadde 1-3 "halve" møtte ikke opp. 11 som ikke hadde noen "halve" unnlot å møte.


To Martin Ystenes home page
ystenes@chembio.ntnu.no