source: http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/50505/svar.html Martin Ystenes

Svar på spørsmål

Svarene kommer inn i den rekkefølge dere spør

 • Spørsmål: Det er feil i løsningsforslagene til eksamensoppgavene på nettet!
  Svar: Riktig. Jeg har fått beskjed om noen og korrigert dem. Finner du flere så gi beskjed til meg. De fleste feilene var rene skrivefeil, men ett sted ble angitt feil strømretning for en celle.

  Det er også feil i heftet med eksamensoppgaver. Det er bl.a. en del skrivefeil, feil i formateringer, endringer i verdier fra eldre utgaver av SI, og også minst ett tilfelle hvor den som har laget løsningsforslaget har tenkt litt for raskt.

 • Spørsmål: Hvordan får jeg ut øvinger/løsningsforslag/eksamensoppgaver til papir?
  Svar: Øvingene og løsningsforslagene ligger i ps-format. Disse kan du se hvis maskinen har "ghostview", og kan skrives ut direkte fra denne hvis maskinen er koblet til en printer.
  Eksamen med løsningsforslag er i HTML-format og skal kunne skrives direkte ut med "print"-kommanden på Netscape. På enkelte saler er det ikke satt opp printer Netscape, dette må dere ta opp med ansvarlige for salene. Enkleste måte å kome rundt dette problemet er å markere hele innholdet i filen, kopiere det (rediger -> kopier eller edit -> copy) og ta det med over i et tekstbehandlingsprogram.

 • Spørsmål: Kan jeg legge ut løsningsforslag til tidligere eksamensoppgave?
  Svar: Nei. Det vil kreve for mye arbeid. Hvis noen vil lage forslag i HTML-format på noen av oppgavene kan jeg legge dem ut på nettet (etter å ha kontrollert dem). Det finnes pr. i dag ikke løsningsforslag tilgjengelig andre steder heler.

 • Spørsmål: Hvor får man tak i "kjemikompendiet"?
  Svar: Jeg vet ikke. Dette har vi ikke noe med å gjøre, det er et helt privat tiltak fra noen studenter. Vi kan heller ikke gå god for innholdet, selv om mesteparten sannsynligvis er riktig.

 • Spørsmål: Er kvalitativ analyse pensum? Kan man få spørsmål om det på eksamen?
  Svar: Nei. Det som står om kvalitativ analyse er bare å regne som eksempler på anvendelse av prinsippene.

 • Spørsmål: Betyr "nullene" det samme for S(null), H(null), G(null) og E(null)?
  Svar: Ja. "nullen" betyr den samme for alle termodynamiske størrelser (i alle fall i Zumdahl). "nullen" betyr at alle forbindelser er i standardtilstand, dvs. 1 atm for gasser, 1 M for løsninger, rene stoffer og rene væsker. Husk at standardtilstand ikke forutsetter 25°C!

 • Spørsmål: Hvor alvorlig er det hvis jeg har markert i SI?
  Svar: Det skal egentlig ikke være noe problem, for jeg vil ikke regne det som juks å markere med streker eller farger. Men man kan ikke vite sikkert hva eksamensvakter måtte finne på å reagere på, det står ingen sted at dere har lov til å markere i boken. Dere vil ikke risikere bortvisning på grunn av markeringene, men under uheldige omstendigheter kan dere bli heftet.

 • Spørsmål: Er kalorimetri pensum?
  Svar: Ja, se på øvingen som inneholdt et spørsmål om kalorimetri. Dere skal kunne beregne entalpi og varmekapasitet utfra enkel kalorimetri. Det vil ikke kreves noe som er mer avansert enn denne oppgaven.

 • Spørsmål: Er alle eksamensoppgavene like relevante?
  Svar: Faglig sett: Ja. Men oppgavene i heftet er generelt mer komplekse enn det som jeg vil gi. Det blir mindre matematikk eller kompleks logikk. Oppgavene blir kortere, og vil konsentrere seg rundt de prinsippene og metodene som er typiske for kjemien. Eksamen skal også teste deres evne til å forstå det kjemiske språk.

 • Spørsmål: Hvordan blir eksamen?
  Svar: Hemmelig! Men jeg tror ikke dere kommer til å få sjokk. Jeg tror dere vil oppfatte spørsmålene som litt mer konkrete enn ved forrige eksamen (kont. høsten 1996). Har du gjort øvingene selv bør det gå meget greitt.


  To Martin Ystenes
  ystenes@kjemi.unit.no