Velkommen til et nett-kurs i kybernetikk-emnet Reguleringsteknikk

Dette er for studenter i kybernetikk/automatiseringsteknikk – og for andre innen teknologi-fag som benytter denne vitenskapen i mer eller mindre grad. Og dessuten for deg som er nysgjerrig på hva kybernetikk er (kanskje du går på videregående eller er i jobb,  og overveier å studere?)

Her finner du veien til 52 forelesninger á 45 minutter i NTNU-emnet TTK4105 Reguleringsteknikk. Dette utgjør et helt semester i emnet, som er et grunnkurs i styring av automatiske systemer og den matematiske verktøykassa som trengs til dette.
Forelesningene ble holdt av daværende faglærer Trond Andresen, som underviste emnet gjennom 25 semestre. Opptakene er plukket fra perioden 2018 – 2021.

Hver forelesningstime er i oversikten beskrevet med noen stikkord. Hvis du søker opp (bruk CTRL-F) og klikker på et av disse stikkordene, vil du bli brakt direkte til den aktuelle video – den timen og det minuttet hvor faglærer begynner å snakke om akkurat det temaet stikkordet beskriver.

Oversikten peker også til ukentlige tekst-sammendrag av det jeg snakker om (det er fire forelesningstimer pr. uke, i 13 uker).

Dette er videoopptak som ligger i NTNUs arkivsystem, og de er tilgjengelige for alle. De kan sees via din nettleser. Merk at du kan veksle mellom forskjellige bilder, blant annet kan du i eget bilde se det som vises på lerretet over tavla. Det er gjerne den aktuelle sida fra læreboka.

Læreboka Reguleringsteknikk brukes i dette emnet. Den finner du her, i pdf-format. Den er gratis, og du kan laste den ned.

Nytt i januar 2023: Et stort pdf-dokument med 20 utvalgte eksamenssett i emnet kan lastes ned her. Hvert sett inneholde oppgaver og løsningsforslag på dem.Trondheim, desember 2021
Trond Andresen,
førsteamanuensis emeritus

PS Finner du noen feil eller har spørsmål, kontakt gjerne trond.andresen@ntnu.no

PS2 Jeg har skrevet et slags kybernetisk-økonomisk manifest om det gode – eller det skremmende – helautomatiserte framtidssamfunn. Det kan du lese her.