Healing og det medisinske enevelde

David Storoy (david.storoy@oslo.mail.telia.com)
Sun, 07 Dec 97 15:44:29 PST

David:
Jeg fant et interessant innlegg i Stavanger Aftenblad her om dagen.
Som sto i februar 1997! Et innspill i debatten om
healing,antibiotika,alternativ medisin kontra skolemedisin.

"Healing og det medisinske enevelde

I 1972 ble Mitchell May utsatt for en trafikkulykke i USA. Han brakk
benene på over 40 steder, lungene ble punktert og 5 centimeter av det
høyre benet manglet. Han ble erklært død på ullykkesstedet. Men han
kom
imidlertid tilbake til livet igjen og var i koma i flere dager. Han var
da 21 år gammel, og ble fortalt at han var nødt til å amputere benet da
han fortsatt svevde mellom liv og død som følge av infeksjoner og
feber.
Dette nektet han, på tross av at han var i konstante smerter og over 70
leger hadde avsagt sin entydige dom. Det var da healeren Jack Gray
begynte å arbeide med Mitchell. Han ga ham kontinuerlig healing i tre
netter uten å sove, og etter tredje natten var smertene borte. Hele
kroppen var fortsatt i gips, han ble gitt massive doser medikamenter og
legene presset på for å amputere. Gray fortsatte å arbeide med Mitchell
i et helt år, inntil han kunne forlate sykehuset i en rullestol. Et år
senere kunne han gå, og i dag har han full førlighet og kan danse,
klatre og gå turer i fjellet. Dette er et dramatisk eksempel på et
veldokumentert tilfelle av healing. Dr. Edgar Dawson, sjefsortopedisk
kirurg som var Mays lege beskrev det slik; "Med ett ord, det er et
mirakel. Den slags alvorlige skader blir ikke bedre. Det forekommer rett
og slett ikke."

Det var et hell at legene på dette sykehuset ikke fulgte Arnfinn
Clementsens råd om å utelukke healere til pasienter som ønsker slik
supplement til annen medisinsk behandling, slik han tar til orde for i
et nylig leserinnlegg. Selv om slike dramatiske resultater hører til
sjeldenhetene, mangler det likevel ikke på oppsiktsvekkende effekter
av
healing, og heller ikke på vitenskapelige undersøkelser som bekrefter
at
healing påvirker biologiske organismer på en positiv måte. Det er i dag
altfor mange sykdommer hvor legene må melde pass, og det er på høy
tid
at man åpner for flere dimensjoner til å forstå helbredelse.
Konstruktivt samarbeid med alternative behandlingsformer der i blant
healing bør ønskes velkommen også på norske sykehus. I andre land
der i
blant England, har et slikt samarbeid foregått i en årrekke.

Det er interessant hvilke argumenter Arnfinn Clementsen bruker for
begrunne sitt standpunkt. De alternative metodene "har opphav i
østlige

religioner eller bygger på andre mystiske og udefinerte forutsetninger",
skriver han. Healing og lignende har med den åndelige verden å gjøre,
og
her finnes både godt og ondt i følge Clementsen. Og "alt dette
mystiske,
ukjente og uforklarlige. Det åpner opp for en åndeverden som ikke er
av
det gode."

Men hvordan kan Arnfinn Clementsen være så sikker på at moderne
medisin
er av det gode ? Det skader ikke å minne oss om at i 1973 under en
måneds legestreik i Israel, sank dødeligheten 50 prosent. Et par år
senere i Bogota i Colombia under en to måneders legestreik sank
dødeligheten 35 prosent. Og når legene i Los Angeles gjennomførte en

sakte aksjon i protest mot forsikringsselskapenes høye premier sank
dødeligheten 18 prosent, og gikk straks tilbake til normale verdier når
aksjonen var over. Moderne medisin har ikke kommet til sin
maktposisjon
og sin monopolstilling uten en aktiv utryddelse av sine konkurrenter.
Inkvisisjon og heksebrenneriene som to livet av millioner av kvinner
hadde kloke koner og jordmødre som sine fremste mål. Det var en
ekstrem
form for kvinneundertrykkelse, og en maktkamp for å befeste
posisjonen
til den religionen som Arnfinn Clemensens bekjenner seg til, og en
mannsdominert tenkemåte innen politikk og vitenskap, med andre ord
grunnlaget for det medisinske systemet som er rådende i dag.

Det forlanges i dag at alternativ medisin må bevise sin berettigelse.
Men det er på høy tid at moderne medisin også dokumenterer sin
fortreffelighet. Kravene til medisinsk dokumentasjon må gå ut over
isolerte sammenhenger, men effekten av behandlingsmetoder må ses i
en
helhet. Det er ikke nok at en pasient blir kvitt symptomene, uten å bli
frisk! Hvis en person blir vellykket behandlet for en sykdom med
penicillin, men to måneder etterpå blir vellykket operert som følge av
bivirkningene av den første behandlingen, og tre måneder senere dør
av
ukjente komplikasjoner kan dette se pent ut i statistikken, men det er
fortsatt et skritt frem og tre tilbake. De epidemier som moderne medisin
tror de utryddet, var i sterk tilbakegang lenge før vaksinene mot dem
ble oppdaget. Forlenget levealder og reduksjon av barnedødelighet
skyldes i langt større grad bedret renovasjon og kloakksystem, hygiene
og bedre levestandard enn medisinske bidrag. Antibiotika viser seg i
dag
å være en midlertidig suksess, med dramatiske tilbakeslag. Det finnes
ingen dokumentasjon på at cellegift som brukes ukritisk mot kreft
forlenger levealderen hos dem som tar cellegift i motsetning til dem som
ikke gjør det. En med andre ord unødvendig og umenneskelig
behandlingsform, til nedverdigelse for pasientene, men til fortjeneste
for medisinindustrien. Skadevirkningene av moderne medisin i form av
feilbehandling og overmedisinering er alarmerende, og gjør at Ivan
Illich i sin kjente studie, Medisinsk nemesis, får stadig mer rett i
karakteristikken av vårt medisinske system som en moderne epidemi.
Og
når sykehusekøene er i ferd med å vokse oss over hodet, er det på
tide å
undersøke om ikke vårt medisinske system har gjort nok skade og er
modent for utskiftning.

Det er merkelig at Arnfinn Clementsen tar avstand fra
helbredelsesmetoder som var så flittig brukt av hans eget forbilde.
Hvorfor ta avstand fra Østens visdom når Jesus faktisk også kom
derfra?
Var det ikke de skriftlærde og de mest religiøse som sørget for Jesus
korsfestelse, fordi de tingene han gjorde nettopp var mystiske, ukjente
og uforklarlige ? Og en trussel mot enhver middelmådighet som av frykt
motsetter seg forandring og bekjemper alt nytt og ukjent som ondt og
farlig. Så hvis Jesus kom tilbake i dag, ville Arnfinn Clementsen da
være i mot at han drev med med healing på norske sykehus ? Eller ville
han stå fremst i rekken av dem som vil bekjempe denne form høyst
tradisjonell behandling, kjent siden tidenes morgen, anvendt i alle
kulturer, men undertrykt og fortrengt i en mørkealder med materialistisk
skolemedisinsk enevelde ?

Stavanger Aftenblad, 7.februar 1997>>

Noen spørsmål og interesante poenger her som kunne vært interessant
å høre hva mine meddebattanter har å si om. Dere kan også bidra med
noen avisinnlegg som dere liker og sitater fra bøker!Dette gjør debatten
veldig interessant. Å høre fra forskjellig vinkler. Syn og meninger!Ang
skolemedisin kontra alternativ medisin!

David