Trond Andresen, dr. philos
Førsteamanuensis i reguleringsteknikk
adresse,kontor,telefoner


(morsommere bilder her)

Jeg har ansvaret for fag: TTK4105 Reguleringsteknikk

Interesser/aktuelt:

·         Signal- og systemteori

·         Makroøkonomi, spesielt dynamikk i finansielle systemer

·         Medie-dynamikk

·         Elektriske kjøretøyer

·         SkyTran: automatisk persontransport med magnetisk levitasjon -- jeg er norsk kontakt

·         Mine programmerMathworks file exchange (Matlab)

·         (Mitt Matlab-baserte system for å generere svarskjemaer for flervalgsprøver er inntil videre ubrukelig, for nå er muligheten for optisk karaktergjenkjenning på Dragvoll, avvikla.)

Annet:

·         Hjemmeside for Institutt for teknisk kybernetikk

·         Min mappe hos Overvåkingspolitiet på nett

·         Tre radioprogram som jeg laget med Arnold Juklerød