LRSK Østfold
                              Den Lokale Rapport og Sjeldenhetskommiteen i Østfold

LRSK Siste nytt Rapportering Bilder Lokaliteter


Rapportering

All rapportering av fugler observert i Østfold skal skje gjennom www.artsobservasjoner.no/fugler. Du må registrere deg for å kunne rapportere. I dette rapporteringssystemet finner du også skjema for beskrivelse av sjeldne fugler knyttet til funnene. Når du rapporterer en sjelden fugl vil du dagen etter rapporteringen få muligheten til å beskrive funnet. Funnet vil bli liggende i din restanseliste helt fram til beskrivelse er sendt inn. Alle funn som skal beskrives vil automatisk komme i din restanseliste, både når du er rapportør og når du er medobservatør. Funn som ikke er beskrevet innen 1.februar året etter vil bli skjult av systemet. Funnene vil da forsvinne fra alle private- og lokalitets-krysselister. Om man trenger hjelp til rapportering er det bare å ta kontakt med enten Peter Sjolte Ranke eller direkte med Artsobservasjoner.Ufullstendig rapportering

Observasjoner som legges inn for tidligere år bør beskrives umiddelbart da det kontinuerlig ryddes i funnmassen. Funn som ikke er tilstrekkelig beskrevet risikerer derfor uten forvarsel å bli tagget som ufullstendig rapportert.

Når et funn tagges som ufullstendig rapportert har du ikke lenger tilgang til å beskrive funnet. Dersom du ønsker å beskrive et slikt funn, send epost til sekretær om dette slik at funnet kan tagges om. Spesifiser i eposten hvilket funn det gjelder.Rapporteringsliste

Link til rapporteringsliste for Østfold finner du
herBeskrivelsesarter

Oppdatert liste over arter/underarter der observasjoner trenger beskrivelse finner du
herBeskrivelsesskjema

For å beskrive et funn må funnet ligge på Artsobservasjoner.no. Det er ikke lenger mulig å sende inn det gamle skjemaet. Du må derfor opprette konto om du ikke har konto fra før. Du kan laste ned en guide for å beskrive funn i Artsobservasjoner.no
her

Webmaster: Peter Sjolte Ranke :: psranke@gmail.com :: Øvre Bergsvingen 3 : 7051 Trondheim ::