HOME to pseudonumerology.com


For lommeformat, klipp ut og brett langs de stiplede linjene.

Norsk Pseudonumer — et tastatur for høytek nummermemorering

Norsk Pseudonumer™ brukes for å taste flersifrete nummer inn i hodet.  De lagres i hukommelsen som bilder lenket sammen i sprø historier eller bildeserier.  Senere kan de oversettes igjen til tall, helt mentalt og uten tekniske hjelpemidler.  For bruksanvisning se Pocket Pseudonumer eller boken Pseduonumerology.  For en norsk introduksjon, se artikkelen i Gemini.


HOME to pseudonumerology.com         ©2000 Allan Krill        Pseudonumerologic'VIP's