«NTNU-kalkulatoren»

Som kjent får NTNU nytt reglement for bruk av kalkulatorer ved eksamen fra og med høstsemesteret år 2001. Ved alle eksamener som ikke har alle hjelpemidler tillatt, godtas kun en spesielt enkel og lett gjenkjennelig kalkulator. Men denne godtas til gjengjeld på alle eksamener, uten unntak.

Det har vært knyttet en del spenning til valget av denne enkle kalkulatoren, på folkemunne allerede døpt «NTNU-kalkulatoren» til tross for et innstendig ønske (har jeg hørt) fra reglementets opphavsmenn og -kvinner om at dette navnet nettopp ikke må få feste seg.

Det er ikke uten en viss stolthet jeg nå som den første kan avsløre hvordan denne kalkulatoren ventes å se ut:

Abacus, av den kinesiske typen

Kalkulatoren vises her med en tilnærming til tallet pi i displayet.

Dette er et forslag i all beskjedenhet fremsatt av meg selv, men vinner umiddelbar tilslutning blant medlemmer av GUS jeg har snakket med. Denne kalkulatoren har så mange fordeler at jeg knapt vet hvor jeg skal begynne:

Eneste tenkelige ulempe ved løsningen er at kalkulatoren ikke er helt lydløs i bruk. Det kan også tenkes at den kan brukes til kommunikasjon mellom eksamenskandidatene ved frembringelse av metalliske klikkelyder i bestemte rytmer. Dog må det anses at både båndbredde og rekkevidde for slik kommunikasjon er såpass begrenset at dette ikke er noe stort problem.


Harald Hanche-Olsen <hanche@math.ntnu.no>
2001-04-01 20:05:49 UTC