. .
Eitt nivå opp

 
  ENGLISH
Bølgjeenergiforsking

 
. .
 
Bølgjeenergien, som er ei rein og fornyeleg energikjelde, - - -
- - -
- - -
- - -Det er meininga at det her snart skal koma ein omarbeidd versjon av den tidlegare nettsida om bølgjeenergi, som (til 14. august 2006) var under forskingssidene til Institutt for fysikk, NTNU.