ST0103 Brukerkurs i statistikk

Faglærer: Øyvind Bakke (e-post), Sentralbygg 2, rom 1234. Telefon (735)98126.
Øvingslærere: Thomas Borthen (e-post), Erlend Børve (e-post), Harald Eskerud (e-post)
Referansegruppe: Ingvild Mohr Hansen (BBI, e-post), Hans-Olav Meløy (BKJ, e-post), Jostein Røstad (BGEOL, e-post), Siri Benedicte Svendsen (MBIOT5, e-post) 

Eksamen sommer 2016

bokmål nynorsk English løsningsskisse 

Eksamen høst 2015

bokmål nynorsk English løsningsskisse 

Meldinger

Spørretjeneste før eksamen

Faglærer er til stede i rom 734, 7. et., Sentralbygg 2, torsdag 17. desember kl. 10.15–12.00 for å svare på spørsmål fra pensum. (2.12.2015) 

Spørreundersøkelse

De siste 15 minuttene av forelesningen tirsdag 17. november vil bli satt av så dere kan fylle ut en spørreundersøkelse. Ta med smarttelefon, nettbrett eller pc. (16.11.2015) 

Repetisjon

Forelesningene 17. og 19. november er satt av til repetisjon. Send faglærer e-post med forslag til tema eller oppgaver som ønskes gjennomgått. (12.11.2015) 

Møte med referansegruppa

Faglærer har 3. møte med referansegruppa onsdag 18. november 2015 kl. 13.00. (12.11.2015) 

Bytte av rom torsdag 22. oktober

Torsdag 22. oktober holdes forelesningen i R5 istedenfor EL5. (20.10.2015) 

Møte med referansegruppa

Faglærer har 2. møte med referansegruppa onsdag 21. oktober 2015 kl. 13.00. Ta kontakt med et medlem i referansegruppa hvis det er noe du vil ha tatt opp. (20.10.2015) 

Feil i eksempel på forelesning

Etter forelesningen i dag ble jeg gjort oppmerksom på en feil i eksemplet med høyde av barnehagebarn: Jeg brukte samme standardavvik for høyden til et barn som for høyden til gjennomsnittet av 25 barn. 

Sistnevnte standardavvik skal være førstnevnte delt på √25=5. 

De som har notert, kan rette opp notatene slik: La høyden til et barn ha standardavvik 5 (ikke varians 1, som jeg sa). Standardavviket til gjennomsnittlig høyde blir da 5/√25=1. Resten av utregningene blir da riktig. (1.10.2015) 

MATLAB-kode fra forelesningene

MATLAB-kode brukt på forelesningene blir lagt ut i undervisningsplanen. Koden er ikke pensum. Men hvis du vil kjøre den for å se eksemplene igjen, så kopierer du kode inn i kommanduvinduet i MATLAB. (1.10.2015) 

Ujevn størrelse på øvingsgruppene

I møtet mellom referansegruppa og faglærer kom det fram at det til tider er stor pågang i tirsdagsgruppa (16–18). Hvis du går på tirsdagsgruppa og har mulighet, oppfordres du til å bytte til en gruppe med færre studenter (onsdag 8–10 og fredag 12–14 har ialfall få studenter). Du vil dermed få bedre hjelp av studentassistenten. 

Bytte av øvingsgruppe kan gjøres uten formaliteter. Det er ikke nødvendig med ny påmelding eller å melde fra til studentassistent eller faglærer. Bare husk å merke besvarelsene med nytt gruppenummer, og å levere i riktig tidsskriftholder. (23.9.2015) 

Møte med referansegruppa

Faglærer har møte med referansegruppa onsdag 23. september 2015 kl. 13.00. Ta kontakt med et medlem i referansegruppa hvis det er noe du vil ha tatt opp. (22.9.2015) 

Løsningsforslag

Løsningsforslag til øvingene blir lagt ut fortløpende (etter at innleveringsfristen er ute for alle øvingsgruppene, dvs. onsdag uka etter øvingen). (2.9.2015) 

Øvinger

Noen ønsker å starte tidlig på framtidige øvinger. Oppgavene som vil bli gitt i år, er de samme som ble gitt i fjor, så det er bare å se på dem. Det kan tenkes at noen av oppgavene flyttes fram eller tilbake en øving, avhengig av hvor langt vi er kommet i forelesningene sammenliknet med i fjor. (2.9.2015) 

Referansegruppe opprettet

Se øverst. Tusen takk til Hans-Olav, Ingvild, Jostein og Siri Benedicte. (1.9.2015) 

Retting av øvingsbesvarelser

Øvingene starter denne uka. Hvis dere vil ha besvarelsene rettet og kommentert, så merk den med Rettes. I motsatt fall vil den bare bli godkjent eller ikke godkjent. (24.8.2015) 

Første forelesning

Første forelesning er tirsdag 18. august kl. 12.15–14 i S6. (10.8.2015) 

Om kurset

Om emnet
Timeplan
Eksamensinfo 

Eksamen

Eksamensdato er lørdag 19. desember 2015 kl. 9.00. Eksamen er 4 timer skriftlig. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag), Matematisk formelsamling av K. Rottmann, kalkulator (Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, HP 30S eller Casio FX-82ES Plus) og ett gult stemplet A4-ark med egne håndskrevne notater. 

Det er ikke lov å skrive i formelsamlingene. A4-arket fås på Institutt for matematiske fag, Sentralbygg 2, 7. et. Det er lov å skrive på begge sider av A4-arket. 

For å kunne gå opp til eksamen, må du ha fått godkjent minst 6 øvinger. Minst 12 øvinger vil bli gitt. 

Lærebok

Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler, 3. utgave, 2013. Hvis du har andre utgave av boka, er det mulig å bruke den istedenfor tredje utgave. 

Pensum

Pensum er det som er oppgitt i forelesningsplanen nedenfor. Noe av dette er notater som kommer i tillegg til læreboka. Bare deler av notatene er pensum: 

Poissonprosesser og levetidsfordelinger: Bare avsnittet Poissonfordeling som grensetilfelle for binomisk fordeling. 

Todimensjonale kontinuerlige fordelinger: Definisjon av to-dimensjonale kontinuerlige fordelinger s. 2 til og med Eksempel a. Marginalfordelinger s. 6 fram til Eksempel a s. 7. Forventninger, varianser og kovarianser s. 8 til og med likning (25) s. 8. Betingede fordelinger s. 9 fram til Eksempel b. 

Binormalfordelingen: Fra og med Da har vi at s. 2 til og med likning (11) s. 3. 

Transformasjoner av stokastiske variabler: Alt, unntatt Strengt monotone transformasjoner, som er orienteringsstoff. 

Estimeringsmetoder: Sannsynlighetsmaksimering (s. 4–7). 

Slutninger om korrelasjonen: Eksakt test for hypotesen ρ = 0 (s. 1–2). 

Undervisning

Forelesninger

Det er forelesninger tirsdager 12.15–14.00 i S6 og torsdager 12.15–14.00 i EL5. Første forelesning er tirsdag 18. august. 

Øvinger

Øvingene starter i uke 35. Dere vil bli delt inn i mindre grupper med øvingsveiledning én gang i uka. Regn flest mulig av oppgavene (nedenfor) på forhånd. 

Det er planlagt fire øvingsgrupper, men om alle blir noe av, er avhengig av tilstrekkelig påmelding. 

Gruppe

Tid

Rom

Program

Øvingslærer 

1

tirsdag 16.15–18.00

S23

BBI

Thomas Borthen 

2

onsdag 8.15–10.00

R50, R51, S22, S21

BGEOL, MBIOT5

Harald Eskerud 

3

onsdag 12.15–14.00

KJL22, R93, B21, KJL24

BIT

Erlend Børve 

4

fredag 12.15–14.00

B21

BKJ

Thomas Borthen 

Hvis tidspunktet for anbefalt gruppe ikke passer, eller du ikke tilhører noen av studieprogrammene som nevnes, kan du melde deg på en gruppe som passer. 

Meld deg på øvingsgruppe 

Øvingsbesvarelsene leveres inn og blir rettet av øvingslærer. Du må ha fått godkjent minst 6 øvinger for å få gå opp til eksamen. Det anbefales innlevering av alle øvingene. Minst 12 øvinger vil bli gitt. Ta godt vare på de godkjente øvingene i tilfelle feil ved registreringen av godkjenningen. 

Oversikt over dine godkjente øvinger (krever at du oppgav stud.ntnu.no-e-postadressen ved påmelding til øvingsgruppe) 

Fristen for innlevering er to dager etter øvingen (tirsdag uka etter for fredagsgruppa). Besvarelsen leveres på øvingsgruppa eller i tidsskriftholdere (hvite med rød skrift, står øverst på ei hylle) i Nordre lavblokk, 3. etasje, Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med ST0103, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt feil sted. 

Foreløpig undervisningsplan

Planen vil bli ajourført etter hvert. Tall i parentes gjelder 2. utgave. 

M er lenke til MATLAB-kode (etterfølgende M er funksjon som hører til, og må plasseres i egen fil). Denne koden er ikke pensum, men illustrerer temaer fra forelesningene. Du kjører kode ved å kopiere over til kommanduvinduet i MATLAB.

Uke

Øving

Dato

Forelesning

Det som gjennomgås 

34


18.8 

  1

1, 2.1–5 20.8 

  2

3.1–3 

35

  1

25.8 

  3

3.3–4 27.8 

  4

3.4 

36

  2

  1.9 

  5

3.4–5   3.9 

  6

3.6 

37

  3

  8.9 

  7

4.1–2 10.9 

  8

4.2–4 

38

  4

15.9 

  9

4.4 17.9 

10

4.4–5, 5.1–2 

39

  5

22.9 

11

5.2–4 24.9 

12

5.5, Poissonprosesser og levetidsfordelinger, 5.6 

40

  6

29.9 

13

5.7   1.10

14

5.7–8 M M M 

41

  7

  6.10

15

Todimensjonale kontinuerlige fordelinger, Binormalfordelingen, 5.9.5, Transformasjoner av stokastiske variabler   8.10

16

Transformasjoner av stokastiske variabler, 6.1 

42

  8

13.10

17

6.2.1–3, Estimeringsmetoder 15.10

18

Estimeringsmetoder, 6.2.4–5 M M 

43

  9

20.10

19

5.9.1–2, 6.3 M 22.10

20   Aud. R5

6.3 

44

10

27.10

21

6.4 29.10

22

6.4–5 

45

11

  3.11

23

Eksakt test av p (ST0201 2006V 2b–c), 7.1–2, Slutninger om korrelasjonen   5.11

24

7.3.1–5 

46

12

10.11

25

7.3.6–7, 7.5 (7.4) 12.11

26

8.1, 8.2 (8.2.1), 8.3.1–2 (8.2.2–3) 

47

13

17.11

27

Repetisjon 19.11

28

Repetisjon 

Øvingsoppgaver

Tall i parentes gjelder 2. utgave. 

Øving 1, 35. uke

2: 1, 5, 7–9, 22 (19)
3: 1, 4, 6 

Løsningsforslag 

Øving 2, 36. uke

3: 11–13 (10–12), 15 (14), 18 (17)
Tillegg A: 8 

Løsningsforslag 

Øving 3, 37. uke

ST0101 2005V: 1
ST0103 2009H: 1
3: 25 (21), 27–28 (23–24), 30–31 (26–27)
Tillegg A: 6–7 

Løsningsforslag 

Øving 4, 38. uke

ST0101 2006V: 2
ST0103 2012H: 1
3: 36 (32), 41 (37)
4: 1–5 

Løsningsforslag 

Øving 5, 39. uke

4: 6, 10–11 (7–8), 16 (13), 18–21 (14–17), 25 (19), 27 (21), 29 (23)
5: 1 

Løsningsforslag 

Øving 6, 40. uke

5: 2–3, 9–12 (7–10), 14–15 (12–13), 18 (16), 20–21 (18–19)
ST0101 2006H (bokmål, nynorsk, engelsk): 2
ST0101 2007V: 1 

Løsningsforslag 

Øving 7, 41. uke

5: 25–27 (21–23), 31–32 (27–28)
ST0101 2007V: 2
ST0101 2007H (bokmål, nynorsk, engelsk): 1
ST0103 2012S: 1 

Løsningsforslag 

Øving 8, 42. uke

ST0103 2010H: 1
ST0103 2011V: 1
ST0103 2012S: 2
ST0103 2013S: 1
6: 1 

Løsningsforslag 

Øving 9, 43. uke

6: 2, 4
ST0201 2008V (bokmål, nynorsk, engelsk): 2
ST0103 2010H: 2
ST0103 2011H: 3
ST0103 2014S (bokmål, nynorsk, engelsk): 3 

Løsningsforslag 

Øving 10, 44. uke

6: 12–14 (10–12)
ST0103 2010V: 2
ST0103 2012S: 3
ST0103 2012H: 3
ST0103 2013S: 3 

Løsningsforslag 

Øving 11, 45. uke

6: 20–21 (18–19), 29 (23)
ST0103 2013H (bokmål, nynorsk, engelsk): 1
ST0103 2014S (bokmål, nynorsk, engelsk): 2 

Løsningsforslag 

Øving 12, 46. uke

7: 1, 4–5, 8 (6)
Slutninger om korrelasjonen: 1–2
ST0103 2010H: 3 

Løsningsforslag 

Øving 13, 47. uke

Dette er siste øving. Ingen øvingstimer denne uka. Du oppfordres til å regne øvingen, som har oppgaver fra siste del av pensum. De som mangler en godkjent øving, må levere. 

7: 7 (tilleggsoppgaven er frivillig)
ST0103 2009H: 3
ST0103 2011V: 3 

Løsningsforslag 

Gamle eksamensoppgaver

Eksamener til og med sommer 2013 finnes på kursets nettside fra 2012. 

Nyere eksamener: 

2015 sommer: bokmål nynorsk løsningsskisse
2014 høst: bokmål nynorsk English løsningsskisse
2014 sommer: bokmål nynorsk English løsningsskisse
2013 høst: bokmål nynorsk English løsningsskisse