"Brønnpissing"=3F

Bjarne Naerum (bjarne@bo.online.no)
Mon, 5 Apr 1999 15:11:44 +0200

En kommentar til innlegget fra:
-------------
Trond Andresen <trond.andresen@itk.ntnu.no>
Til: rv-liste@kvalito.no, klassekampen-forum@aksess.no
Dato: 31. mars 1999 11:44
Emne: Brønnpissing på RVs debattliste
>
>(Dette går også med kopi til klassekampen-forum)
>At 10:48 31.03.99 +0200, Nils P. Lie-Gjeseth wrote to rv-liste@kvalito.no:
>>...
>>Formen og tonen i RV-lista er god. Til forskjell fra KK-forum som har blitt
>>et utskjellingsorgan, der en leder regjerer med stalinistiske prinsipper.
>>....

Sjøl er jeg lite kjent med RV-lista, og med forholdet mellom TA og NPL-G.
Men det har OFTE kommet kritikk av "formen og tonen" på KK-forum, bl.a av
undertegnede. Dette er ikke nytt, for å si det mildt. Og av folk jeg har kontakt
med, som av nettopp disse grunner bare følger KK-forum fra skjermene på
sidelinja, får jeg høre at "det blir jo bare verre!". Sjøl synes jeg likevel det har
vært bedre i det siste, og som også Jon M. er inne på har forumet bl.a vist
seg fra sin beste side som info- og debattnettverk mht. krigen på Balkan.
Det er bra, men må det alltid krig og kriser til før vi skjerper oss?

Liste-administrator Trond Andresen, som ellers har gjort en glimrende jobb
med KK-forum, har DESSVERRE aldri villet ta til seg kritikken mot ham
(noe jeg altså mener ville vært sunt for forumet, og for alle gode saker som
forumet da kunne tjent enda bedre). Enten passivt ved stadig å hevde at det
"er uinteressant med debatt om debatten" eller andre ganger ved å aktivt
forsvare seg - med sterke midler, som i dette siste tilfellet.

Jeg ville kanskje ikke sjøl brukt fullt så sterke ord om KK-forum, at det "har blitt
et utskjellingsorgan, der en leder regjerer med stalinistiske prinsipper". Men
se litt nærmere på Andresens (for)svar, det alene sier mye. Altfor mye! Det
undrer meg at en ellers så oppegående mann ikke ser at han her møter kritikken
på en måte som bare får den til å virke rimelig og rettferdig. Samtidig gjør han
både sitt eget og enkelte andres mas om å "dokumentere! dokumentere!"
kritikken helt overflødig.

Noen stikkord sakset fra Andresens (for)svar:
>
>Brønnpissing
>
>... den løgnen han (Lie-Gjeseth) kanskje regnet med ville passere uoppdaget.
>
>Hvem skal bedømme hva som er "utskjelling" - AKP? Hva gjør man i tilfelle med det?
>Kaster ut folk Lie-Gjeseth ikke liker? Eller oppretter ei egen patetisk debattliste
>som ingen deltar på, slik Lie-Gjeseth gjorde ifjor?
>
>Nå forventer jeg enten svar på spørsmål, dokumentasjon og utdyping - eller en
>unnskyldning for enda et pinlig forsøk fra Lie-Gjeseth sin side på å kaste dritt,
>antagelig fordi han trodde at han kunne slippe unna med upåtalt på RV-lista.
>
>AKPere av Lie-Gjeseths type...

Nå kunne jeg ha lyst til å spørre Andresen om hva han mener med den siste
betegnelsen, eller kategoriseringen. Men jeg vet ikke om det egentlig er av
stor offentlig interesse. Nettopp denne dårlige vanen som nettopp Andresen
aldri ser ut til å ville legge bort - å putte folk i allverdens båser og kategorier -
minner kanskje litt om "utskjelling" og "stalinistiske prinsipper". Eller hva?
Andre vil kanskje heller si at det minner om livet i barnehagen, eller før vi
tok våre første skjeve skritt mot sivilisasjonen.

Når skal vi bli ferdige med dette, og komme oss videre?

Bjarne Nærum
(-"Er det rart det blir krig her i verden?")