Hva skjer i Bengtsfors?

Bjarne Naerum (bjarne@bo.online.no)
Mon, 5 Apr 1999 12:50:18 +0200

Hei.
Paul Brosché skrev, den 18.3 i sitt innlegg "bjarne naerum och teknologikritik":
>Jag borde skriva något om Bengtsfors också. Jag har nog alldrig sett några så
>ledsna människor på TV igår och idag.
>När vi diskuterar "kapitalismens sammanbrott", så bör vi peka på att detta
>inträffar här och nu, fast inte ännu i kapitalismens centra.

Det er KRIG der ute, og man skal være forsiktig med å bruke ord som "sjokk",
"krise" og "katastrofe". Men alt er relativt, sies det. I Aftenposten 31.3 leser jeg:

"Svensk samfunn i sjokk
- Sveket av amerikanerne"

Dette er tittelen over en helsides artikkel, der Aftenposten bl.a sammenligner
situasjonen for det lille tettstedet Bengtsfors (like øst for riksgrensa) med et scenario
der 50.000 arbeidsplasser i Oslo forsvinner over natta. Hjørnesteinsbedriften Lear
Corporation, som monterer bilseter for Volvo og som var en del av Volvo før den
kom på amerikanske hender i 1992, skal nå nedlegges. Hver femte arbeidstaker
i kommunen rammes direkte og mister jobben når de 853 arbeidsplassene blir
borte. I tillegg kommer endel andre som rammes indirekte, bl.a mindre, lokale
underleverandører og ansatte innen handel og service. Mellom 1100-1200 totalt.

Det går kanskje an å kalle dette et Rena Kartong i større målestokk. Rena og
Bengtsfors: To småsamfunn på hver sin side av grensa mellom Norge og Sverige,
hhv. rett utenfor og rett innenfor EU. "Fast inte ännu i kapitalismens centra," skriver
Brosché, men det betyr ikke noe. Under den stadig mer globaliserte kapitalismen
ser alle ut til å kunne rammes - hvor som helst, når som helst.

Aftenposten bruker ikke gjerne ord som "kapitalismens sammanbrott", men her
beskrives bitre, sørgende og sjokkerte ansatte som lengter tilbake til "den gode
gamle Volvotiden". Og som mener at det nå er "amerikansk turbokapitalisme
som råder". Et stort overskudd skal tynes til å bli enda større. Det store protest-
toget noen dager i forveien, da 10.000 deltok, beskrives slik: "Det er en stemning
i luften som man trolig må tilbake til 1930-årenes arbeiderkamper for å ha opplevet".

Aftenpostens artikkel fra 31.3 er (ennå) ikke lagt ut på web. Men da jeg i dag tok
en titt på Kommunens egne websider, fant jeg at det nå har kommet nye og mer
optimitiske ting på gang der borte. Se f.eks. Pressmeddelande från Närings-
departementet och Bengtsfors kommun (30.3.99): http://www.bengtsfors.se/

"Näringsminister Björn Rosengren: Det våras för Bengtsfors!"

Det ligger flere pressemeldinger her, og den store nyheten er at (klipp):
"bilföretaget TWR Sweden AB kommer att etablera sig i Bengtsfors i Lear
Corporations lokaler. Vid näringsminister Rosengrens besök i Bengtsfors idag
fanns också andra positiva besked till Bengtsfors och Dalsland: bl a satsningar
på Stenebyskolan i Dals Långed (70 nya högskoleplatser) och ett sysselsättningsstöd.

Avtalet om företagets etablering har kommit till stånd efter förhandlingar mellan
företrädare för Lear Corporation, TWR Sweden AB, Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, Bengtsfors kommun och Verkstadsklubben vid Lear Corporation i Bengtsfors.

- Ett oerhört glädjande besked, instämmer kommunstyrelsens vice ordförande,
Sven-Åke Gustavsson. Pessimismen har nu vänts till ett positivt avstamp för vårt
fortsatta arbete med att utveckla Bengtsfors, som hittills har skett i en mycket god anda."

Så går det likevel mot en ny vår for Bengtsfors?
Vet Paul Brosché eller andre noe mer om saken?

Mvh. Bjarne Nærum