Re: Flyktninger

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Thu, 1 Apr 1999 15:31:19 +0200 (MET DST)

At 14:41 01.04.99 +0200, you wrote:
>FLYKTNINGENE TRENGER MAT, KLÆR OG HUSLY NÅ!
>
>Den norske staten må ta ansvar for å hjelpe flyktningene nå. Det må bevilges
>de millionene eller milliardene som skal til. Vi får heller spare litt
>mindre til oljefondet.
>Det må ikke være slik at hjelpa skal være avhengig av den enkelte norske
>manns og kvinnes giverglede.
>
>Med hilsen
>
>Kai Braathen

Det er jeg selvsagt 100 pst. enig i. Jeg prøver bare å tenke litt lenger.

Vh. Karsten Johansen