Re: Frie pressefolk i Jugoslavia?

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sat, 27 Mar 1999 09:44:18 +0100 (MET)

At 08:22 27.03.99 GMT, Garvik wrote:
>Jon Michelet skriv i ein leiarartikkel i Klassekampen i dag:
>
>>I Pristina i provinsen Kosovo i Jugoslavia som Nato nå bomber får NRKs
>>medarbeider Odd Karsten Tveit og andre pressefolk fra Nato-land fritt
>>arbeide og rapportere hjem. Dette skjer mens det råder krigstilstand og
>>Nato og Norge er i krig med Jugoslavia.

Garvik kritiserer dette og skriver:

>Eg kunne halda fram, men kven som helst kan leite seg til informasjon om
>dette på veven. Korleis kan redaktøren av Klassekampen skrive ein slik
>leiarartikkel? Trur han verkeleg at Serbia i krig let journalistar
>frå "fiendeleiren" arbeide fritt? Eg trudde redaktøren hadde litt meir
>erfaring og litt betre gangsyn. Men når eg ser kor einøygd resten av
>"venstresida" er, skjønar eg at det er noko alvorleg gale fatt. Når
>redaktøren gir seg til å samanlikne "pressefridomen" i Jugoslavia med det
>som skjer i Natolandet Tyrkia, minner det sant å seia om Radio Moskva i
>gamle dagar.
>
Her er jeg enig med Garvik.

Jeg er redd for at Jon M. lar seg influere av Peter M. Johansen, hvis
internasjonale kunnskapstilfang er like stort som hans politiske gangsyn er
sviktende. Når noen folk på venstresida i sin uoverveide og opphissede
sinnsstemning ikke drar seg for å stille opp i front med fascistiske
folkemordere
og gangstere som Seselj og Milosevitj, er det selvfølgelig en fullstendig
idiotisk og antisosialistisk politikk. Hvilke mål forfølger den russiske
støtten til Serbias regime? Hovedsakelig et slikt halvstatskapitalistisk
regimes innenrikspolitiske, diktert av historiske forhold. Har intet med
sosialisme i noen form å gjøre, men nok med panslavisme og ortodokse
kirkeinteresser. Hvilke mål forfølger ledelsen for den kinesiske
halvstatskapitalismen/markedsstalinismen? Forsvar for nasjonalt selvstyre?
Demokratiske rettigheter? Har man glemt Kinas politikk i Tibet?
Angrepet på Vietnam? Den himmelske freds plass? Hvor dum går det an å bli?

>Den viktigaste uavhengige radiostasjonen i Beograd, B-92, fekk utsyret sitt
>konfiskert ved ein politirazzia natta mellom tysdag og onsdag, om lag 20
>timar før dei første bombetokta. Sjefsredaktøren i B-92, Veran Matic, blei
>arrestert og sat innesperra i åtte timar. Etter at han slapp fri tok han
>avstand frå undertrykkjinga av media som blir verre frå dag til dag.
>- Krigstilstanden gir styresmaktene frie tøylar, dei kan gjera det dei vil, sa
>Sasa Mirkovic, direktøren i B-92. Eg er redd for at situasjonen forverrar
>seg etter bombinga, la han til.
>
>Den føderale regjeringa åtvara "journalistar og NGO" mot all "desinformasjon
>og manipulering". osb. Det er ulovleg å filme "konsekvensane av krigen".

Selvfølgelig er Serbia i dag en politistat, hverken verre eller bedre enn
NATO-medlemmet Tyrkia. Vår oppgave bør være solidaritet med den serbiske
opposisjonen i kampen mot den serbiske tjetnik-fascismen.
Vi må ta klar avstand fra det pågående folkemordet i Kosovo.

Send støttemeldinger til:

www@b92.net (B-92's e-mail).

Vh. Karsten Johansen