ARBEID MED OPPROP MOT KRIGEN

Knut Rognes (knrognes@online.no)
Fri, 26 Mar 1999 11:34:06 +0100

KK-Forum,

jeg sendte forleden ut "NATO's Humanitarian Trigger" av Diana Johnstone på
KK-Forum. Jeg viser nå til en annen Diana Johnstone artikkel om Kosovo,
kalt "Notes on the Kosovo Problem and the International Community". Det er
en svær og grundig sak (14 sider med fotnoter) fra ca mars 1998 og finnes på

http://www.kosovo.com/diana_johnstone.html

Hilsen Knut Rognes