OPPROP MOT KRIGEN

Magnus Marsdal (magnus.marsdal@klassekampen.no)
Fri, 26 Mar 1999 13:20:21 +-100

Send underskrift til opprop@hotmail.com

Skriv Navn, Yrke, Bosted (Ola Nordmann, student, Tromsø)

Kall eposten for UNDERSKRIFT

Videresend til flest mulig, oppropet blir publisert tirsdag eller onsdag. Les mer i Klassekampen lørdag.

****************************************

Påskeopprør mot NATOs krigføring:

STOPP DEN FOLKERETTSSTRIDIGE BOMBINGA AV JUGOSLAVIA

Underskrivarane av dette oppropet bed den norske regjeringa ta initiativ for å få stogga den folkerettsstridige krigen mot Jugoslavia. At Noreg har formannsskapet i OSSE gjev regjeringa eit spesielt ansvar i den situasjonen som har oppstått.

NATO har ikkje haldbart rettsgrunnlag for bombinga: Tvert om har alliansen medvite halde saka unna tryggjingsrådet i FN for å skaffa seg eit handlingsrom utanfor folkeretten. Jugoslavia er medlem i FN, og åtaket på landet er eit brot på FN-pakta. Einsidig maktbruk frå ei gruppe stormakter er ei livsfarleg erstatning for internasjonal rett.

Bombinga kan heller ikkje løysa krisa i Kosovo. Nato-aksjonen bidrar til å styrkja Milosevic, samstundes med at den humanitære krisa blir forsterka.

Vi krev difor:

* Åtaka mot Jugoslavia må stoggast med ein gong
* Kosovo-krisa må takast opp tryggjingsrådet, berre tryggjingsrådet kan vedta bruk av militær makt
* OSSE-observatørane tilbake til Kosovo