CIA=2C_djevler_og_overvåking

Hans Berger (nkuost@hotmail.com)
Thu, 25 Mar 1999 23:01:07 +0100

CIA, djevler og overvåking

CIA er profesjonelle i nyhetsproduksjon. Helt siden starten har påvirkning av massemedia vært et viktig satsningsområde for CIA, noe som er grundig dokumentert. De siste årene har morderorganisasjonen vært tungt inne på Balkan; i Albania, hos UCK, i fascist-kroatia. Og av små, små avisnotiser kan vi lese at CIA også driver et omfattende arbeid også i NATONorge, blant annet med verving av nye agenter.

I Serbia-bombingens første dager sørger CIA for at TV, aviser og internett gir et passende, antiseptisk inntrykk av terrorbombingen. "Hensikten er å hindre en humanitær katastrofe og en større krig", sier Clinton, samtidig som han selv gjør ordene om til praksis. Ettersom krigen utarter og faren for spredning øker, tas voldsretorikken i bruk. Øverstkommanderende snakker åpent om å bombe Serbia tilbake til steinalderen, om "tilintetgjørelse", og å "mose armeen hans i filler". Det er ingen vei tilbake, vi skal påvirkes til å godta vold og krig, kanskje enda nærmere enn vi våger å tro. Hva med å ta et oppgjør med russerne i samme slengen, de er jo ikke til å stole på, kommunistpartiet har 40%!

Angrepene på Serbia og den serbiske befolkningen omtales som angrep på "ham". "Ham" er personifikasjonen av djevelen, Milosevisc. Hver NATO-krig krever sin CIA-produserte djevel. I Irak heter satan Saddam. Men til tross for NATOs kirurgiske djevleutdrivelse, regner fortsatt bombene over Irak. Og serberne må være noen smådjevler alle sammen, selv foreldre og barn på flukt drives ut av Guds hus ved hjelp av kirkens hjelpere: Politiet.

Vi må regne med at omfattende overvåking er satt i verk i forbindelse med Norges deltakelse i krigen. Terrorfrykt piskes opp. POT "ser alvorlig på saken", etter at Serbias visestatsminister har tatt til orde for å gjengjelde volden fra NATOs krigsmaskineri. Vi får høre om økt bevoktning av militærforlegninger i Østfold. Det innføres brevsensur til Serbia. Samtlige av de 250 demonstrerende ved USA-ambassaden blir kroppsvisitert. Hva har vi egentlig i vente? Er det Unntakslovene fra det paranoide 50-tallet som skal gjenopplives? Disse lovene står nemlig fortsatt ved lag; "Lov om særlige åtgjerder under krig, krigsfare og lignende forhold". Lovene innebar innføring av pressesensur og politikontroll av post og telefon, opprettelse av standrett uten appellrett - med dødsstraff som eneste straffemulighet og opprettelse av konsentrasjonsleirer i Norge(!) I dag, når striden om lovene er glemt, høres det vanvittig ut at slikt gjelder i Norge. Men det er tilfelle. Under den kalde krige!
n var Unntakslovene rettet mot kommunistene. Sovjet angrep aldri. I dag er vi i krig med Serbia, NATO og Norge har selv sørget for det. En naturlig konsekvens vil være internering av Serbere bosatt i Norge, fredsdemonstranter og andre som setter seg til motverge mot Imperialistmakten Norge.


Hans Berger, NKU