Serbisk terror i Kosova

Knut Rognes (knrognes@online.no)
Thu, 25 Mar 1999 21:04:29 +0100

Oddmund Garvik skrev:
...
>Den 20. mars starta serbarane ein stor, vel planlagt offensiv i Kosovo,
>særleg i området rundt Drenica. Det var same dagen som 1380
OSCE-observatørar
>drog sin veg... Terroren har teke over i Podujevo, Prekaz, Srbica, navn som
>nesten ingen kjende frå før. Tungt artilleri har forandra byar og landsbyar
>til brennande ruinar. Innbyggjarane har flykta i panikk til skogane omkring.
>Dei døde ligg att.
...
>Eg er ikkje tilhengjar av verdssheriffen, heller ikkje av Nato, men i slike
>situasjonar er det nødvendig å vera pragmatisk. Problemet er sjølvsagt
>vanskeleg. Ved å underkaste seg Milosevic sine kalkyler, gjer ein han
>sterkare enn han er i røyndomen. Ved å overgi seg i total handlingslamming,
>blir ein delaktig i drapet på fleire tusen menneske. Kven andre enn Nato har
>styrkar nok til å stanse den serbiske hæren? Dersom Nato ikkje hadde gripe
>inn, ville lagnaden til innbyggjarane i Padujevo, Prekaz og Srbica ha vore
>definitivt forsegla. Me ville ha fått eit nytt Bosnia. Noko slikt kan ikkje
>eg gå med på.

Så vidt jeg forstår er det ikke NATOs strategi å sette inn bakkestyrker.
Hvordan NATO da kan stanse den serbiske hæren f.eks. i Kosova er ikke klart
for meg. Snarere er det grunn til vente en forsterket serbisk angrepslyst
og ytterligere lidelser for kosovoalbanere. NATOs strategi er det hele
ytterst uklar.

Men jeg er rede til å bli overbevist hvis noen har gode argumenter.

Knut Rognes