Nei til NATO-bombing

Sonja Tinnesand (sonjadt@online.no)
Wed, 24 Mar 1999 22:32:06 +0100

Stavanger SV har på medlemsmøte i dag vedtatt denne uttalelsen:
NEI TIL NATO-BOMBING
For første gang i historien har Norge som selvstendig nasjon gått til krig
mot en suveren stat. Gjennom sin deltakelse og aksept for NATO-alliansens
bombing av Jugoslavia er Norge i krig. NATO har med sitt vedtak om bombing
satt til sides folkeretten slik den er formulert av FN. FNs sikkerhetsråd
har ikke stilt seg bak den ensidige militære aksjonen mot Jugoslavia.
Russland og Kina som er faste medlemmer i sikkerhetsrådet har tvert imot
advart sterkt mot ensidige vestlige angrep mot Jugoslavia og gitt utrykk
for at et slikt angrep kan få ”alvorlige konsekvenser”. Stavanger SV tar
avstand fra vedtaket om ensidig militært angrep mot Jugoslavia og
oppfordrer norske myndigheter til å trekke sin støtte til angrepene.
Stavanger SV mener at Serbias president Milosevich må ta ansvaret for
utviklingen og de menneskelige lidelsene vi nå ser i Kosovo. Stavanger SV
tror likevel ikke at en løser en humanitær krise ved å sette inn militære
styrker. Situasjonen i Kosovo er skremmende og dypt tragisk.
Sivilbefolkningen i Kosovo lider. I tillegg til indre undertrykking og
overgrep har de også bombing fra NATO-fly i vente. SV mener at av alle
mulige løsninger på problemet i Serbia / Kosovo, er krig det verste
alternativet.
Stavanger SV vil derfor oppfordre regjeringen til straks å trekke tilbake
sin støtte til angrepene. Utenriksminister Vollebæk må som leder i OSSE
straks ta initiativ til en fredelig løsning av Kosovo krisen.

for Stavanger SV
Sonja Tinnesand, leder