VS: Nei til NATO-bombing

Ivar Johansen (ivajoha@online.no)
Wed, 24 Mar 1999 22:52:51 +0100

Og i løpet av dagen har det også vært en betydelig debatt om dette
temaet på Oslo SV's elektroniske debattliste. De fleste innleggene er
lagt ut på denne http://www.sv.no/fylker/oslo/org/kosovo.htm
internettsiden.

Med hilsen
Ivar Johansen