Ingen immunitet for Pinochet

Magne Haagen Flatval (Magne@exchange.kvalito.no)
Sun, 21 Mar 1999 17:01:22 +0100

Britiske lov-lorder vil trolig avvise at
Chiles tidligere diktator Augusto
Pinochet nyter immunitet som tidligere
statsoverhode. Avgjørelsen vil bli
kunngjort onsdag.

Juridiske spissfindigheter kan likevel komme
i veien for at Pinochet utvises til Spania der
en rettergang venter ham, skriver avisen
Observer søndag.

Lov-lordene, som er den øverste domstol i
Storbritannia, kan beslutte at Pinochet ikke
kan stilles forretten for forbrytelser begått i
Chile før september 1988. Det var da britene
bestemte at tortur begått i et annet land, er
straffbart i Storbritannia.

Før høsten 1988 kunne ingen stilles for en
britisk domstol for anklager om tortur med
mindre det hadde skjedd i Storbritannia.
Ingen kunne heller bli utlevert på grunnlag av
torturanklager til andre myndigheter enn i landet
forbrytelsene var begått.

Pinochets opphold i Storbritannia kommer sannsynligvis til
å trekke ut adskillig
tid til, mens rettsvesenet behandler bevisene mot ham. Den
chilenske
eks-diktatoren ble arrestert i London i oktober etter
henstilling fra en spansk
dommer, som vil ha Pinochet dømt for tortur og drap på mer
enn tre tusen
mennesker fra 1973 til 1990.

---------------------------------------------
Vennlig Hilsen
Magne Haagen Flatval
---------------------------------------------
Kvalito IT AS Tlf: 73 54 64 80
Pb. 38 Fax: 73 54 64 76
7005 Trondheim Mob: 934 43 140

http://www.kvalito.no/magne/
Konto 8601.05.43942
---------------------------------------------