Re:Anders Sandvig - Hele 70-års intervjuet

Solveig Mikkelsen (smikk@hotmail.com)
Sun, 21 Mar 1999 06:27:09 PST

Sterk historie om Anders Sandvig i Klassekampen lørdag! Får frysninger
på ryggen over hvor lett det kan være å utdefinere en person med de
"gale" meningene - og dermed gi mannen yrkesforbud. Medienes og PFUs
takling av saken er pinlig. Kanskje er det mer å pirke i her? Hvordan
ser medie-mennene på sin opptreden i dag, 25 år seinere?

Slike portretter liker jeg: Folk som har opplevd noe interessant, og som
har noe nytt å fortelle oss lesere. Mye mer interessant enn alle disse
portrettintervjuene med allerede gjennomintervjuede kjendiser (som KK
heldigvis har lite av).

Lørdagsnummeret var veldig bra ellers også! Alt i alt synes jeg KKs
utvikling er svært god for tida. Jeg leser og leser og lærer hele tida
noe nytt.

Jeg er derimot ikke så begeistret for reportasjen om Shootfighting. Jeg
synes det er helt greit at KK dekker slike miljø og lar slike "utstøtte"
grupper få komme fram med sin versjon, men reportasjen ble kun
beskrivende. Journalisten burde stilt dem kritiske spørsmål og gitt dem
mer motstand. Argumentet om at en slik kampsport bør aksepteres for å
hindre at de går under jorda og blir mer voldelig og useriøs, er for
lettvint.

Veldig bra at KK griper fatt i journalisters bruk av ord og vendinger,
og at KK setter et kritisk søkelys på disse. Jeg likte derfor godt at
dere konfronterte Dagsrevyen med dens bruk av ordet "verdenssamfunnet".

Solveig Mikkelsen
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com