Re: Gilimrende KK? Var: Svar til Johansen

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Thu, 18 Mar 1999 15:34:35 +0100

Jeg har sympati med Knut Johansen når han skriver:

>.....
>Min kritikk dreier seg om den tendensen til selvtilfreds enøydhet
>som KK ser ut til å
>ha så store problemer med å bli kvitt. Det er greit å ha en LINJE,
>kvinnepolitisk og for alle del: utenrikspolitisk og så videre. Men
>alminnelig sunn fornuft tilsier at en slik linje aldri kan være noen annet
>enn det en forsamling mer eller mindre kloke hoder har diskutert og
>kompromisset seg fram til, og hvis man er naiv nok til å forveksle dette
>med hvordan verden ER, ligger sekterismen like om hjørnet.
>
>En måte å
>forhindre dette på, er å sørge for å holde øynene åpne for saker og ting
>som den fastlagte linja ikke gir svar på, oppsøke det, vil jeg si, og så
>skaffe fram stoff om det.

Dette ER et problem, som jeg veit at i det minste en del av KKs journalister
er oppmerksom på, og jobber med. Men når Johansen blir mer konkret og skal
eksemplifisere, så mener jeg følgende er urettferdig:

>...
>Å slippe til andre synspunkter på f eks prostitusjon eller
>pornografi enn de som en enkeltgruppe som Kvinnefronten av forskjellige
>grunner har samlet seg om, er ikke det samme som å åpne døra på vidt gap
>for alskens kvinneundertrykkende standpunkter.

Debatten om prostitusjon generelt, og lovforbud mot horekunder spesielt, er
noe jeg har interessert meg sterkt for i årevis. Derfor veit jeg også godt
hva KK har gjort på dette feltet. Under den nye redaksjonen har avisa fått
ei klarere linje FORen "svensk" reform, dvs. forbud mot kjøp av seksuelle
tjenester -- så langt har Knut rett.

Men når han sier at avisa ikke presenterer begge siders syn er det ganske
enkelt feil! Avisa har gitt god plass, med jevne mellomrom, til Liv Jessen,
Kirsten Frigstad (PION), og andre som står for synet om at forbud mot kjøp
av seksuelle tjenester er feil vei og gå. Du kan ikke ha lest avisa
skikkelig, Knut!

Trond Andresen