Ola Lars Andresen kommenterer Johansen og Schou

Ola Lars Andresen (olala@online.no)
Thu, 18 Mar 1999 15:50:20 +0100

Kjære venner

Innleggene fra Knut Johansen og Line Schou interesserer meg. Jeg tolker de
eksemplene Knut tar opp, lørdagsavisa 6. mars og kvinnedagsavisa 8. mars,
dithen at han etterlyser mer variasjon i stoffet og mer variasjon av
stoffet. Jeg blir også nysgjerrig på om det faktisk bare er «kvinnestoff»
som interesserer kvinner, men jeg synes personlig at variasjonen i
kvinnestoffet i de to avisene i det minste ble beriket av for eksempel
Erling Folkvords Kurdistan-reportasjer. Jeg er sannelig ikke helt sikker på
hva som egentlig menes med kvinnestoff, men jeg tror på den annen side at
Knut har et poeng når han antyder at kvinner (jenter) pleier interesser som
breier seg om vide områder.

Jeg forstår at Line har ført seg kallet til å svare, men jeg synes det er
trist at hun graver seg ned i skyttergrava for å forsvare seg og avisa, i
stedet for å hilse Knuts interesse velkommen og kikke nærmere på
synspunktene hans. Hvorvidt Knut er enig eller uenig i den «kvinnepolitiske
linja», kan umulig ha noe med saken å gjøre. Selv skriver Knut at han syns
det er trist hvis det er slik at verden skal bli «sett som paroler». Dette
er jeg hjertens enig i. Personlig er jeg også enig med ham i at fenomenet
pornografi må behandles fra mer enn en synsvinkel. Jeg kan anbefale Erica
Jungs Henry Miller biografi: The Devil at Large. Hvorfor jenter gjør det
bedre på skolen enn gutta er åpenbart et godt forslag til tema, og det samme
gjelder oppfordringen om en ny krangel om biologisme-suppa. Anmeld i det
minste En ekte kvinne av Sara Arrhenius (hvis det er ikke er gjort).

Jeg oppfatter Knut dit hen at han prøver å argumentere for å la hundre
blomster blomstre. Dette er naturligvis også en parole, men den er i det
minste i tråd med det som er hele naturens strategi for å skape mangfold og
overlevelsesmuligheter. At Klassekampen må jobbe mye mer med
kontantstøttespørsmålene, er opplagt. Dette burde være en prioritert
politisk sak både opp mot kommunevalget i år og videre fram mot neste
stortingsvalg. Få fram et bilde av virkeligheten. Gå ut og snakk både med
mottakere og ikke-mottakere. Jeg er redd for at Line står i fare for å
gjenta gamle feil ved å avfeie Knut med å si at varmt forsvar for
kontantstøtta kan han «helt sikkert finne i noen av de mange ’nøytrale’
avisene her i landet. Dette handler ikke bare om at Knut ønsker å få mer enn
en side servert i sin avis. Jeg tror han etterlyser mer mangfold. Det er
viktig. Og ikke bare mangfold for mangfoldets skyld, men dristig mangfold
som kan hjelpe oss å bryte ned barrierer og nå breiere ut.

Stå på!

Vennlig hilsen

Ola Lars Andresen