Storebror ser deg via nettet?

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Wed, 17 Mar 1999 10:49:36 +0100

Som liste-administrator mottok jeg denne e-posten fra en person som jeg
anonymiserer i kopien som er vedlagt nedenfor. Jeg kaller ham "klager".
Jeg har også anonymisert den personen som misbrukte klagerens
epost-adresse, her kalt "misbruker".

Hva forteller denne klagen om tidsånden? Om hva som opptar mange
ungdommer i dag?

Videre: Kan vi forestille oss at framtidige arbeidsgivere rutinemessig vil sette i
gang et AltaVista-søk eller noe enda mer avansert for å sjekke om en person
på noe vis har markert seg på "uønsket" vis på nettet. Hva vil dette bety
for ytringsfriheten?

Trond Andresen

>From: klager@hotmail.com
>To: Trond.Andresen@itk.ntnu.no
>Subject: Endring i KKforum
>Date: Wed, 17 Mar 1999 10:12:21 CET
>
>Jeg lurte på om du har mulighet til å endre på avsender i
>Klassekampenforum. En som går i min klasse sendte mail til forumet i
>mitt navn, og dette likte jeg dårlig. Han signerte innlegget med sitt
>egen navn, men mitt navn står som avsender. Når noen søker etter mitt
>navn på f.eks altavista, så kommer det en link til dette innlegget.
>Med hensyn til eventuelle jobbsøknader o.l vil jeg ikke bli sett på som
>kommunist.
>
>Så hvis du har mulighet til det, så vil jeg ærbødigst be deg endre
>avsenderen av dette innlegget til MISBRUKER i stedet for KLAGER
> i innlegget
>http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/kk-f/...........html
>
>På forhånd takk
>KLAGER <klager@hotmail.com>