Protest

Edward C. Whyte (ewhyte@online.no)
Tue, 16 Mar 1999 19:25:27 +0100

For de som vil protestere mot RUC's og britenes samarbeid med
lojalistene og drapet på Rosemary Nelson er email-adressen til den
britiske ambassaden:

britemb@online.no