Re: Kommisjon, korrupsjon og reaksjon

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Tue, 16 Mar 1999 18:32:06 +0100 (MET)

At 14:34 16.03.99 +0100, Lar Staurset wrote:

>Karsten Vedel Johansen wrote:
>
>> Som i alle andre saker som har med EU i offentligheta å gjøre, er det
>> snakk om en bemerkelsesverdig styrt prosess. Legg merke til at den "avgåtte"
>> kommisjonen blir sittende inntil videre. Det hele virker sterkt
iscenesatt og
>> planlagt. Saka dukket jo første gang opp for et halvt års tid siden.
>> Man har hatt god tid til å forberede det som nå skjer. På samme måte som i
>> Watergate-saka (hvor mye har USA forandra seg etter den? Har det blitt
>> "mer demokratisk"?) prøver EU-systemets funksjonærer å skape et fornya
>> legitimasjonsgrunnlag. Man jobber på å skape en illusjon av
"parlamentarisme"
>> i et system, som som Hans Magnus Enzensberger har sagt styres som Frankrike
>> under Napoleon d. 3.'s enevelde. Det er for å lette de prosesser som felles
>> valuta setter i gang.
>
>Kor planlagt og styrt dette er, veit vel ingen av oss no. Kanskje kjem
>omtrent dei same personane att og held fram som før,

Min vurdering ut i fra hva jeg hører på BBC mm. (fra for flere dager siden)
er at det er forholdsvis godt styrt. Totalstyrt er det selvfølgelig umulig
å få det. Men du og flere andre har jo en "ikke-kontinental" mangel på
kynisme som gjør det litt vanskelig å skjønne slike ting som den italienske
"trasformismo" f.eks. Jeg vil minne om det glimrende sitatet fra Noam Chomsky
som du selv viderebrakte.

Mener du (jeg gjentar spørsmålet): at USA er blitt mer "demokratisk" etter
Watergate, sett i dagens lys?

Mener du at en sak som denne er en personsak? Eller er det snarere som Trond A.
skriver? Hvorfor vil denne sak sannsynligvis ende med økte illusjoner om EU
blant vanlige nordmenn?

>Sannsynlegvis er det ein reell maktkamp som går for seg, der det såkalla
>EU-parlamentet prøver å styrke posisjonen sin. Det betyr i neste omgang
>meir føderalisme og overnasjonalitet.

Jeg vet ikke hva det betyr at en maktesløs forsamling av folk som selv
er småkorrupte over en lav sko "styrker sin posisjon". Det forutsetter at
man tror at Montesqieus maktdelingslære er identisk med virkeligheten i
senkapitalismen.

>> Sikkert vil folk som fascistene Haider og Le Pen/Bruno Megret,
republikanerne
>> i Tyskland osv. få ytterligere vind i seglene. Slik som også Hitler gjorde
>> i tida opp til 1930 på grunn av en strøm av korrupsjonsskandaler. Jeg tror
>> ikke det er noen fordel for de antikapitalistiske motstanderne av EU. La
>> oss unngå "sosialfascisme"-"teoriens" feiltakelser i ny avtapning.
>
>Vil du presisere dette, Karsten? Meiner du at det er til fordel for
>fascistane at EU-kommisjonen blir kasta, slik at Kommisjonen heller
>burde få sitje i fred med korrupsjonen sin? Skal vi vere på lag med
>Santer og Cresson mot Haider & co?

Verden er ikke svart/hvit. Den er ikke enkel.

Hitler hadde fordel av diverse avsløringer som inntraff meget beleilig.
Det er neppe tvil om at saker som denne gavner folk som Haider, fordi
venstresida er så svak. _Jeg tror at det til enhver tid foregår ting
i slike systemer som kan "avsløres"_ av de som sitter med informasjon.
I 1976 (tror jeg) ble Ritt Bjerregaard avslørt for misbruk av penger som
minister. Hun måtte gå. En annen senere minister fra Venstre hadde foretatt
seg mange ting som var verre. Han ble ikke "avslørt", men fikk bare mild
kritikk i parentes. Om ting "avsløres" i vår langt på vei totalitære presse
er et spørsmål om interne maktkamper og politiske interesser. F.eks.
etterretningstjenestens, jvf. Harold Wilsons fall i England. I Italia ble i
1978 Aldo Moro - regjeringssjefen - bortført av "De røde brigader". Det
pussige var, at han ikke hadde vakter akkurat da han ble kidnappet.
Og at kidnappingen passet perfekt i de politiske interesser til Cossiga-fløyen
i det kristeligdemokratiske partiet. Brevvekslingen mellom Moro og pressa
gikk med vanlig italiensk post. Men alle brev kom punktlig fram, helt i strid
med hva som ellers skjer med de fleste brev i italiensk post. Moro ble
eliminert. Det er rimelig godt dokumentert, at P2-losjen trakk i trådene.

Husker du plakaten "Millionen stehen hinter mir" av John Heartfield?
Folk som Haider, Le Pen/Megret, Kjærsgård og Hagen står ikke på egne bein. De
støttes av kapitalinteresser, kretser i militæret osv. Kanskje av kretser i
USA. Vi skal selvfølgelig som sosialister støtte at denne kommisjon må
gå. Men det er vår oppgave å markere vår mangel på illusjoner om at det
forandrer noe vesentlig, f.eks. ved å minne om Watergate. Og begrunne hvorfor.
Det er jo derfor vi er sosialister! Det må vi ikke holde hemmelig, ikke
godta at det er suspekt. Vi må markere avstand til forestillinger om at
EU-korrupsjon skyldes "den franske rase", jøder eller lignende
sammensvergelser mot ekte tyskere, dansker, nordmenn osv. Jeg er meget godt
klar over at det ikke passer med tradisjonell kommunistisk strategitenkning,
men se engang på hvordan den har virket historisk. Hvem samarbeider
"kommunistene" i Russland i dag med? Ingen har reist fler
fascismebeskyldninger mot sosialister og kommunister enn akkurat
stalinister. Mens de har vendt det døve øret til reelle fascistiske
trusler eller direkte støttet dem.

Jeg henviste til hvordan tyske interesser opererer i Vest-Polen i dag. Hvordan
engelske aviser hetset mot Lafontaine som nazist. Det er vår oppgave å få
fram, at EUs falske internasjonalisme skjuler forskjellige delvis stridende
imperialistiske interesser og at en ekte internasjonalisme er nødvendig.
Den støtte som finnes til EU blant menige sosialdemokrater osv. skyldes
ønsket om en ekte internasjonalisme og frykten for krig. En historisk
frykt vi ikke forstår her i Norge. Vi må være klar over, at mange
oppriktige sosialistiske og grønne internasjonalister støtter EU i
naivitet. Er det vår oppgave å støte dem fra oss?

Det er vår oppgave å gjøre folk klokere, ikke dummere.

Vh. Karsten Johansen