Re: Kommisjon, korrupsjon og reaksjon

Lars Staurset (lars.staurset@statkart.no)
Tue, 16 Mar 1999 14:34:57 +0100

Karsten Vedel Johansen wrote:

> Som i alle andre saker som har med EU i offentligheta å gjøre, er det
> snakk om en bemerkelsesverdig styrt prosess. Legg merke til at den "avgåtte"
> kommisjonen blir sittende inntil videre. Det hele virker sterkt iscenesatt og
> planlagt. Saka dukket jo første gang opp for et halvt års tid siden.
> Man har hatt god tid til å forberede det som nå skjer. På samme måte som i
> Watergate-saka (hvor mye har USA forandra seg etter den? Har det blitt
> "mer demokratisk"?) prøver EU-systemets funksjonærer å skape et fornya
> legitimasjonsgrunnlag. Man jobber på å skape en illusjon av "parlamentarisme"
> i et system, som som Hans Magnus Enzensberger har sagt styres som Frankrike
> under Napoleon d. 3.'s enevelde. Det er for å lette de prosesser som felles
> valuta setter i gang.

Kor planlagt og styrt dette er, veit vel ingen av oss no. Kanskje kjem
omtrent dei same personane att og held fram som før, kanskje vaklar
systemet såpass at det kan det bli ei lita opning for meir offentlegheit
i det. Det får i så fall Blankenborg og Steen rikeleg sendetid til å
fortelje oss om. (Og for all del, ei slik utvikling er velkomen!)

Sannsynlegvis er det ein reell maktkamp som går for seg, der det såkalla
EU-parlamentet prøver å styrke posisjonen sin. Det betyr i neste omgang
meir føderalisme og overnasjonalitet.

> Sikkert vil folk som fascistene Haider og Le Pen/Bruno Megret, republikanerne
> i Tyskland osv. få ytterligere vind i seglene. Slik som også Hitler gjorde
> i tida opp til 1930 på grunn av en strøm av korrupsjonsskandaler. Jeg tror
> ikke det er noen fordel for de antikapitalistiske motstanderne av EU. La
> oss unngå "sosialfascisme"-"teoriens" feiltakelser i ny avtapning.

Vil du presisere dette, Karsten? Meiner du at det er til fordel for
fascistane at EU-kommisjonen blir kasta, slik at Kommisjonen heller
burde få sitje i fred med korrupsjonen sin? Skal vi vere på lag med
Santer og Cresson mot Haider & co?

Lars Staurset