Tre korte svar (fra museet)

Bjarne Naerum (bjarne@bo.online.no)
Sun, 14 Mar 1999 18:21:03 +0100

Hei!
Jeg SA jeg skulle ta hælja (som vi sier i min barndoms by Skien).
men la meg her likevel få komme med tre korte svar (på sparket fra
en av PC'ene (til fri bruk for ALLE) i Norsk Telemuseums (Telenors minst
lønnsomme "enhet") hovedutstilling på Teknisk Museum,
hvor jeg driver formidling innen tele og IKT i fortid, nåtid og framtid,
for alle slags folk, bl.a i form av våre Internettkurs for innvandrer-
kvinner, som er svært populære for tida. Ikke akkurat noen "arena
for poserende verdensmestre i skarpsindig ekskurs", som Arne Eriksen
snakker om i sitt siste innlegg, men nok om det!)

1) Først takk til Per Rasmussen for et interessant innlegg, og for at
du også understreker viktigheten av disse temaer. I tillegg til de ulike
teknologiteoretikerne (hovedsaklig fra 60-70'erne) som K.V. Johansen
nevner, skriver du om:
>...en udmærket fransk økonom, hvis navn jeg
>ikke kan huske, der op til socialisternes store valgsejr skrev en bog
>hvor teknikkens og produkternes udformning etc. etc., skulle have
>"en klassekarakter" som var arbejderklassens."

Karakteristikken passer ikke helt, akkurat, men jeg spør likevel:
Er det kanskje den franske sosiologen Jacques Ellul du tenker på?

2) Så til K.V. Johansen: Fint at du nå begynner å bli mer interessert
i temaene enn personene som diskuterer dem, selv om du igjen kommer med
usaklige eksempler på det motsatte, denne gang overfor Tron Øgrim.

"Diskusjonen er absolutt viktig," skriver du, og da er vi altså helt
enige om det. Deretter imponerer du meg nok en gang med din belesthet,
selv om det altså (som nevnt over) særlig er noe eldre referanser
du kommer med. Uten at det kan skade, misforstå meg ikke! (Les f.eks
mitt første innlegg her om I(K)T-debatten, med et innlegg i seg som
nå har startet en debatt på Universitetet. Her er jeg ikke akkurat
noen nesegrus beundrer av alle nyere tverrfaglige bidrag(sytere) i
denne debatten, snarere tvert i mot).

La meg også bare kort nevne, at Tron Øgrim i store deler av den tida
som har gått fra da bidragene du nevner ble skrevet, har vært aktiv
som skribent på nettopp dette feltet. Ditt forsøk på å diskvalifisere
ham fra denne debatten faller derfor på sin egen urimelighet, og
skyldes åpenbart sider ved hans PERSON som vi kanskje kan holde
utenfor i denne sammenheng. Håper du er enig i dette.

La meg også kort og fort nevne noen nyere norske bidrag som kan være
verdt å lese i dag:
- Boka "Moderne maskiner. Teknologi og samfunnsteori" av Terje Rasmussen,
utgitt på Pax i 1995 (om jeg ikke husker feil).
- Antologien "Kulturens digitale felt" redigert av samme mann (+M.Søby),
utgitt på Aventura forlag i 1993 (el. 94?)
- Antologien "I teknologiens tegn" med en rekke ulike bidrag fra forskere
ved Senter for Teknologi og Menneskelige Verdier (TMV) ved Univ. i Oslo,
utgitt på Univ.forlaget i 1996 i anledning TMV-leder Francis Sejersteds
60-årsdag (en mann som dessuten sjøl har levert lesverdige bidrag til
denne debatten de senere åra).

I tillegg er det interessant at du nevner tidsskriftet Vardøger, Karsten.
De som ev. liker å bla i arkiver, vil kunne finne at mitt noe ambivalente
forhold til Trond Andresen (ja, det er ambivalent det er, jeg har nemlig
alltid rost den mannen for mye, ikke minst for å ha startet dette
forumet!) bl.a skyldes hans manglende vilje til å utdype sin krasse
avvisning av en meget interessant artikkel som (SV'eren?)
Knut H. Sørensen (prof. ved Senter for Teknologi og Samfunn i Trondheim),
skrev om "radikal IT-politikk" i Vardøgers "SV-nummer" i 1996 (en flott
artikkel jeg har kommentert flere ganger i dette forumet tidligere).

3) Til slutt et svar til Arne Eriksen, som nå bør lese hva jeg skriver
mer grundig og sitere det samme litt mindre selektivt. For det første:

> Hvis Bjarne Nærum, som han skriver, var med på å starte AKP i si tid

Dette får meg til å le (unnskyld meg!). Det er ØGRIM som skriver dette,
som del av et større sitat jeg tok med i et tidligere innlegg. Sjøl var jeg
knapt i stand til å assosiere MAO med noe annet enn PUS på den tida!

For det andre: Det ER mulig å dokumentere (altså riktignok bare de
faktisk skrevne, manifeste deler av) det jeg her kritiserer (u)kulturen
på KK-forum for. Bla i arkivet, min gode mann, om du virkelig gidder!

Til slutt, når det gjelder fotballmetaforikken (som vi nå kanskje bør
legge bort) synes jeg du gjør vel mye ut av ingenting. Jeg nøyer meg
her med å sitere meg sjøl, i mitt svar til de som først sparket
fotballen ut på banen:

>Det er ikke lagets, men alle lags beste vi tenker på, venner!

Ha en god søndag!
(Her hos oss er det stille, Folket er vel i Holmenkollen i dag...)

Med vennlig hilsen til alle fra
Bjarne Nærum
-som aldri har hatt store ambisjoner om å hverken bli verdensmester
(heller ikke i int'lektuell diskurs) eller vinne IT-industrielt gull.

PS: Unnskyld for et litt kjapt og springende svar, jeg måtte vise
noen pappaer med sønner og døtre litt rundt på Nettet innimellom!

--------------------------------------------------------------------------
Bjarne Nærum
Norsk Telemuseum
http://www.telenor.no/telemuseum/
http://www.telenor.no/telemuseum/utstilling/oslo.html