Les brukerveiledninga

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Sun, 14 Mar 1999 16:05:48 +0100

Det framgår av den praktiske brukerveiledninga

http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/kk-f/info/info-tekn.html

som det er lenke til fra KK-forums hovedside

http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/kk-f/

at man må være abonnent på KK-.forum for å få inn innlegg der. Hvis du
sender din epost fra flere forskjellige epost-adresser, må du derfor være
abonnert via hver eneste av disse adressene for å få inn innlegget ditt.
Programmet som sjekker avsender, kan ikke vite at en annen epost-adresse kan
tilhøre samme person som allerede abonnerer via en første adresse.

Det blir i lengden slitsomt at folk gjentar dennne tabben, ikke minst når
noen i tillegg må hinte om at programvaren driver "sensur". De har nemlig
ingen andre å skylde på enn seg sjøl. Jeg skriver dette til alle som ikke
har fått med seg dette, for det er flere som gjør denne tabben.

Det ferskeste eksemplet er Bjarne Nærum, som er abonnert på KK-forum under
adressa <bjarne@bo.online.no>. Men han har også nå prøvd å sende inn ting
fra to andre adresser, <bjarne.narum@norsktele.museum.no> og
<bjarnen@netscape.net>. Og han klager over at det ikke går (som
liste-administrator mottar jeg disse forsøka, og en feilmelding.). Nei,
det gjør det sjølsagt ikke. Les brukerveiledninga.

Trond
(liste-adm.)