kommentar:fremskrittet

Per Rasmussen (pera@post.tele.dk)
Sat, 13 Mar 1999 21:56:02 +0100

Præstø den 13. marts 1999
Hej!
Karsten skriver:
"Kampen for nasjonal selvbestemmelse i deler av det forhenværende
sovjettiske imperium har fått sterk støtte i vesten, i motsetning til
f.eks.
kurdernes kamp for det samme. Resultatene har vært ymse, men kan
neppe sies å svare til de forventningene som ble skapt av vestens
propaganda.
Aftenposten skriver i dag:

"Tsjetsjenia er ikke lenger ett land under en enkelt regjering og har ingen
sentralmakt. I ulike byer sitter forskjellige bandeledere eller
krigsherrer,
som kontrollerer større eller mindre grupper med væpnede menn. Disse
styrer hvert sitt lille område og har sine inntekter fra alt fra
oljeutvinning til tollinnkreving og kidnapping.

Slik sett har Tsjetsjenia på mange måter vendt tilbake til tilstanden som
hersket før tsarens soldater i forrige århundre la landet under seg.
Russiske
antropologer har hatt for vane å sammenligne det opprinnelige tsjetsjenske
samfunn med de nordiske land idet vikingene dukket opp på den europeiske
scenen på 800-tallet: Hver mann anså seg som fri og uavhengig. Ingen
fyrster hersket over store landområder. Fra tid til annen slo store grupper
av
krigere seg sammen for å legge ut på plyndringstokt til nær- eller
fjerntliggende områder.

...

Den ene saken som forener bandelederne, er kampen for å gjøre Tsjetsjenia
til et rent islamsk samfunn. Helter i denne kampen er blitt de to
tsjetsjenske
kvinnene Ajset Dadasjeva og Fatima Tejmaskhanova, som for kort tid siden
ble dømt i en russisk rett for å ha plassert en bombe på jernbanestasjonen
i
den sørrussiske byen Pjatigorsk. Etter dommen ble kvinnene overført til
soning i de russiske nordområdene.

Særlig Salman Radujev har med høyt stemmevolum krevet de to kvinnene
løslatt og hjemsendt til Tsjetsjenia. Kidnappinger og drap på russiske
militære vil fortsette inntil dette kravet er oppfylt, har han kunngjort."

Kanskje kan vi forvente oss snarlig vestlig støtte til denne viktige og
fremskrittsvennlige "kvinnekampen" som fører landet tilbake til forrige
århundre? Til en tilstand som de ideologiske førerne i Hitlers armeer
drømte om? ("Division Wiking" osv.)

Kanskje reiser snart "Hells Angels" på tur til Tsjetsjenia for å utveksle
erfaringer?

Den vestlige sivilisasjonen flytter grensepelene fram tilsynelatende
utelukkende under ledelse av de edleste motiver. Hva vil ikke Coca Cola,
The Sun, TV og andre av kulturens forkjempere kunne bidra med her?

"Hvis ikke man fatter verdien av at det er et menneskeligt vilkår å
finne mening i tilværelsen og å ta stilling til, hva man vil med livet
sitt,
men glemmer alt om politikk og moral og bare som dyra følger instinktene og
trangen til å bli underholdt, så har vi et problem."

"Det skjer en deling (i skolen, min anm.) mellom dem, som er i stand til
å stille spørsmålene, bruke symbolikk og er nysgjerrige, og de, som er
opptatt av det glamourøse og forbrukerismen. ... og de støttes dessverre
av medieindustrien. Hvor pressa tidligere hadde en rolle som støttet deler
av utdanningssystemet, f.eks.med en kritisk holdning til
samfunnsutviklingen
og var med på å bygge det felles opp, spiller mange medier nå på det
indivi-
duelle og det underholdende."

Disse sitatene er fra Dominique Bouchet. De forteller oss, hvorfor det
herskende Vesten ikke har noe å bidra med i Tsjetsjenia og andre steder,
utover kryssermissiler og soldater. Det det herskende Vesten møter i Serbia
og Tsjetsjenia er sitt eget tryne, barbariets."

Mange tak for oplysningerne.
Kender du nogle "østeuropæiske" sider, hvor man kan følger med?
Jeg har kun nogle på diverse ml-grupper, plus nogle nyheder.

Kritikken og fordømmelsen af Vesten dækning og stillingtagen er jeg helt
enig i.
Jeg bl.a. haft en del med Polen at gøre i forbindelse med mit arbejde:
Og der er masser af uhyrlige historier om det "frie kræfters spil".

Den nuancerede kritik af "frihedskæmperne" i de tidligere republikker i
Sovjetunionen mangler næsten totalt i offentligheden.
Det gjorde den også fra vor side af f.eks. de muslimske bander i
Afghanistan, lejesvendene i Angola, og Pol Pot.
Tingene blev diskuteret internt, men ikke offentligt.
Kinas lærestreg til Vietnam var i orden. Jeg syntes det var noget svineri.
Cubanske tropper i Angola mv. var social-imperialisme. Jeg syntes det var
international solidaritet af 1. grad.
Ligende modsætninger og forskellige meninger var der selvfølgelig også i
bl.a. de revisionistiske organisationer.
Det sidste nævner jeg blot i et forsøg på at lade kritikken, dialektikken
og almindelig solidaritet råde.
Med dette som kompas, skulle vi (man) kunne komme frem til et mere korrekt
billede af tingene, og derfor selvfølgelig kunne handle med større effekt
og overbevisning.
Der må være en masse "gode nordmænd" og "gode nordkvinder", som ved en
masse om Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen. De må kunne bidrage her
og i avisen Klassekampen med oplysninger, analyser etc.
Polen osv. er nu i NATO.
Rusland er økonomisk bankerot.
Er der ikke nogen som kan komme med begavede analyser af disse emner?

Men den af Karsten omtalte nationale rejsning, selvbestemmelse ses sgu'
også her i Vesten.
Det synes jeg vi har nedtonet siden kampen mod EEC, EF og nu EU plus
Euroen, satte ind i 70'erne.
Kurdernes kamp har også de samme reaktionære nationale elementer i sig.
Heldigvis er de ledende partisangrupper, partier og organisationer på ingen
måde domineret af dette. Det kan vi takke den tyrkiske nationalisme for
bl.a.
Hertil at mange af deres ledere er socialister, marxister og humanister.
Det gør sit.

Tilbage til Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen:
Det er efter min bedste overbevisning generelt - Det Vilde Østen.

Kammeratlig hilsen
Per Rasmussen

Yours in solidarity
Familien Rasmussen Præstø
Denmark
pera@post.tele.dk
cape@teliamail.dk

Familien Rasmussen Præstø
http://home0.inet.tele.dk/pera/index.htm
http://come.to/familienrasmussen

Cuba SI!
http://w1.1559.telia.com/~u155900388/
cubasi@teliamail.dk
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/index.html

Ernesto Che Guevara
http://w1.1559.telia.com/~u155900388/ernesto.htm
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/ernesto.htm
http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/index.html

Viden er Magt! - Grundskoling i marxismen-leninismen
http://w1.1559.telia.com/~u155900373/
mlmtt@private.dk