Øgrim_og_teknikk-diskusjon

Per Rasmussen (pera@post.tele.dk)
Sat, 13 Mar 1999 23:02:20 +0100

Præstø den 13. marts 1999
Hej!

KVJ skriver:
Men diskusjonen er absolutt viktig. La meg derfor henlede oppmerksomheten
på Otto Ullrich: "Technik und Herrschaft" (Teknikk og herredømme) som utkom
på Suhrkamp Verlag for noen tiår siden (1979). Denne boka tar opp en
grundig kritikk av Marx' produktivkraftbegrep og teknologioptimisme og
diskuterer presis hvordan teknikken kan utvikle seg i en form styrt av
"produksjonforholdene" slik at klasseskiller "innbygges" i teknikken. Jeg
tror også Harry Bravermans "Arbete och monopolkapital" (som jeg ikke har
lest) er viktig. På den engelske venstresida er det skrevet mye om
datateknologi og proletarisering av intellektuelle yrker. Tyske trotter som
Forbundsdagsmedlem for PDS Wienfried Wolf har skrevet mye om teknologi som
vi neppe kan vente, at Øgrim noengang vil lese. Tidsskriftet Vardøger
"eksisterer" heller ikke for ham (det oppsto jo ved et brudd med AKP i
1974). IBM ligger nok foran ham der.

Helt enig i vigtigheden:
Produktivkræfternes klassekarakter blev også diskuteret voldsomt i 70'erne
med diverse "kapital-logikkere".
Der var meget begrebsgymnastik og skriftkloge-snak om dette emne. Hvilket
til tider selvfølgelig øgede forvirringen.
Her er ikke noget problem efter min opfattelse.
Mere et spørgsmål om kortlægning og konkret stillingtagen.
Det mente jeg dengang, og det mener jeg stadig.
Produktionsforholdene, helt ned til organiseringen af selvstyrende
"papirløse" grupper hæmmer stadig med jævne mellem produktivkræfternes
udvikling på dette område. Produktionsforholdene virker tilbage(styrende)
på produktivkræfterne.
Her ser jeg ingen uforsonlig modsætning til Marx og co. Mere til Stalin og
co.
Jeg mener også at huske disse bøger som yderst velmenende forsøg på
opbyggelig kritik.
Deres eget bevis på den dialektiske materialismes "kompas-nål"s brugbarhed
forsvandt længere hen i kritikken, og menneskene, klassekampen og det
virkelige liv forsvandt i "logikken"

Der var også en udmærket fransk økonom, hvis navn jeg ikke kan huske, der
op til socialisternes store valgsejr skrev en bog hvor teknikkens og
produkternes udformning etc. etc., skulle have "en klassekarakter" som var
arbejderklassens.
Bogen var fyldt med en masse gode og progressive forslag, som desværre
aldrig blev til noget.
Hvis nogen kan huske hans navn, så kom endelig frem.

Allerførst rigtigt firkantet:
En økse kan bruges til at fælde træer med. Den kan også bruges af
skrap-retteren.
Det synes jeg er vigtigt som udgangspunkt. Ellers mister jeg orienteringen.
Men som vi alle ved er der stor forskel på de to slags økser der
foretrækkes og i hovedsagen bliver brugt.

Maskinstormere er også en del af klassekampen og udtryk for
produktionsforholdene.

Dér hvor vi svigter og har svigtet. Sammen med fagforeningerne,
arbejderbevægelsen osv. er i vort udgangspunkt.
Karl Marx' kritik af parolen om en ærlig dagløn , med forslag om en parolen
til lønarbejdets afskaffelse er vigtig, rigtig og sætter fingeren på udl
øseren.

Typograferne i 70'erne og 80'erne hjalp ikke sig selv.
Og fik ikke hjælp fra f.eks. de progressive folk på Danmarks Tekniske
Højskole. De havde diskuteret sagerne længe...
Hvorfor ikke?
Jeg synes dengang at metoden burde have været "total enhed" på
venstrefløjen om løsningen af dette spørgsmål.
Det samme gælder i dag.
Men ingen gad sætte sig ind i tingene. Og vi der var vilde med teknikken
vægtede fremskridtet mest.
Og vidste sgu' ikke hvad vi skulle stille op med omorganiseringen,
fyringerne osv. osv.
Jo vi havde en mening om tingene. Men konkret kunne den ikke bruges sammen
med kapital-logikkerne og maskinstormerne.
På samme tid kørte der en diskussion om reformer og akutte sociale
problemer.
Jeg mener stadig det er muligt på det tekniske og sociale område favne
bredt, vove pelsen, gå til den mm. - uden at miste det revolutionære
perspektiv. Uden at forsvinde i pamperi, mudderkastning osv.
Der mangler børnehaver. Så byg dem!
Der mangler ordentlig faglig uddannelse. Så lav den!
Der er ingen grund til at vente på kapitalismens sammenbrud eller at
arbejderbevægelsen får presset noget gennem parlamentet.
Tjen Folket i stort og småt. Solidaritet.

Medens "slaget" står på om teknikken er alting meget kortsigtet. Det kan
fandeme ikke være anderledes.
De progressive dele af fagbevægelsen "bøjede" sig for den nye teknik, og
forsøgte at give kontordamer og journalister typograf-løn. Den enkelte
kapitalist burde så kunne vælge frit. Underforstået; de vil hellere have en
faglært end en ufaglært.
Kapitalisterne valgte.
Som altid: Hurtigere omslag, forstærket kamp mod profitratens fald.
Og - OG de bogtrykkere der selv havde været typografer engang smed mere og
mere af deres faglige stolthed overbord.
Vi burde have støttet de progressive kapitalister i deres kamp mod deres
egne organisationer. Vi gjorde det som sagt ikke.

Således her mener jeg tingene skal gribes an:
1. Konkret beskrivelse.
2. Præcis beskrivelse.
3. Konkret vurdering af splittelse og sammenhold.
4. Samarbejde med alle gode kræfter.
5. Analysearbejde af folk der kan den slags.
6. Konkrete vurderinger af øget/mindre fremmedgørelse.
7. Endelig forsøge at tage ledelsen på ALLE niveauer, som minimum være
tone-angivne.
8. Marxismen og fagligheden tilbage på 1.-pladsen.

Vi kunne starte lige her på KK-forum.
Bede 1-2 stk. om at samle op. Etc. etc. Der er masser af erfaringer og
direkte/indirekte viden.

Computer-teknikken giver os utrolige muligheder. Lad ikke profitten være
den dominerende også her.

Jeg bidrager gerne med konkrete beskrivelser og forslag.

Kammeratlig hilsen
Per Rasmussen

PS:
Jeg har ikke glemt mine lovede svar til dig Karsten.
Og kan vi ikke blive fri for hudløse reaktioner på hvad folk skriver.

Yours in solidarity
Familien Rasmussen Præstø
Denmark
pera@post.tele.dk
cape@teliamail.dk

Familien Rasmussen Præstø
http://home0.inet.tele.dk/pera/index.htm
http://come.to/familienrasmussen

Cuba SI!
http://w1.1559.telia.com/~u155900388/
cubasi@teliamail.dk
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/index.html

Ernesto Che Guevara
http://w1.1559.telia.com/~u155900388/ernesto.htm
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/ernesto.htm
http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/index.html

Viden er Magt! - Grundskoling i marxismen-leninismen
http://w1.1559.telia.com/~u155900373/
mlmtt@private.dk