Re: Fra 12. divisjon til viktigere temaer

Bjarne Naerum (bjarne@bo.online.no)
Sat, 13 Mar 1999 18:58:37 +0100

Arne Eriksen, du omtaler noe av det jeg skriver her som:
>... forsøk på knebling og sensur

Kanskje det kan tolkes slik (dessverre!), men jeg vil MYE heller kalle det
et forsøk på justering av (debatt(u))kultur.

>Hvis du ikke kan dokumentere denne overraskende påstanden din, går den inn
>i den lange rekka av "dannede, vennlige, velmente og kamuflerte forsøk på
>sensur av kk-forum og knebling av kvj".

Igjen: Knebling og sensur er IKKE min stil. Men både jeg og andre her på
forumet bør bli dyktigere på SELVSENSUR. Noen ganger kan vi med fordel
hjelpe hverandre med dette, noe ditt eget innlegg er et greit, saklig og seriøst
eksempel på. Jeg (og andre med meg!) bør kanskje til og med si takk for hjelpen.

Men er min "påstand" virkelig OVERRASKENDE? Hva mener andre om det?

Heldigvis er vi sånn stilt her på forumet, at i hvertfall alt som ER skrevet her
er godt dokumentert. Når det gjelder alt det som KUNNE vært skrevet, alle
de flotte scoringene og overlegne seirene om opprykk etter opprykk som
KUNNE løftet oss, er det verre. Det kan vanskelig bli annet enn kvalifisert
spekulasjon. (Drillo ville aldri gitt seg ut på noe sånt, selv om han sikkert
har ligget våken mang en natt og tenkt på at hvis bare ... så kunne vi blitt
verdensmestre!)

Dersom det i det hele tatt er interessant å se tilbake, i stedet for nå heller
å (skape en kultur for å) SAMLE troppene for den lange(?) marsjen FRAM og
opp, kan jeg bare si: Bla i arkivet! Mange har klart og direkte gitt uttrykk for
at de ikke orket mer innbyrdes (venstre)krangel før de tok free transfer over
til andre lag, der folk heller ville kjempe sammen. Noen av disse har nok
gjort dette med sorg i hjertet, bl.a fordi de senere IKKE har funnet ANDRE
lag med tilsvarende mål og tilsvarende POTENSIALE som KK-forum
tross alt og åpenbart har (hatt?). Den (u)kulturen vi snakker om her KAN, uten
at det er lett å dokumentere, ha bidratt til å både passivisere og infisere
venstresida i norsk politikk. Det er i tilfelle en stygg sak, synes du ikke?

Mitt svar er altså: Bla i arkivet, om du absolutt vil, men bruk heller tida på
å gjøre den ennå ikke-arkiverte framtida verdt å bla i seinere, for kommende
generasjoner! Det er DET mine innlegg (i all besjedenhet) er et velment forsøk på.

Med vennlig hilsen
Barne Nærum