Øgrim og teknikk-diskusjon

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sat, 13 Mar 1999 18:52:25 +0100 (MET)

Det gikk litt fort, slik at et par viktige ting falt ut, bla. headingen:

Nærum siterer Tron Øgrim for følgende:

"Hvorfor er er det ikke de som sier at de jobber mot (digitale, min anm)
klasseskiller som har starta diskusjonen! Hvor er de? (LO? Ap? FAFO?
SV? Ny Tid? Klassekampen? Norsk Lærerlag?). Aslak Sira Myre (og
Jon Michelet, min anm) er opptatt av slike spørsmål. Men hvorfor har RV
aldri sagt et fornuftig ord om det? (Eller AKP, som jeg en gang var med
på å stifte?) Jeg kjenner jo kloke, røde folk som tenker på sånt, men hvor
er de røde organisasjonene? Sleper de ETTER IBM i kampen mot Data-
klasseskillene?"

Jeg ønsker ikke å forsvare de grupperingene Øgrim her kritiserer. De kan alle
skjerpe seg (noen mer enn andre). Men det er slik, at Øgrim selv sleper etter
den internasjonale diskusjonen med minst et par tiår. Det overrasker ikke når
man som Øgrim er i ml-tradisjonen, har oversett og fortrengt den
internasjonale ikke-ml'ske venstresidediskusjonen systematisk og som han
aldri får mannet seg opp til å gå i seg selv og ta et oppgjør med sin
politiske fortid. Nå stiller han seg på utsiden og anklager andre for
det som bl.a. er resultat av hans egen innsats.

Men diskusjonen er absolutt viktig. La meg derfor henlede oppmerksomheten på
Otto Ullrich: "Technik und Herrschaft" (Teknikk og herredømme) som utkom på
Suhrkamp Verlag for noen tiår siden (1979). Denne boka tar opp en grundig
kritikk av Marx' produktivkraftbegrep og teknologioptimisme og diskuterer
presis hvordan teknikken kan utvikle seg i en form styrt av
"produksjonforholdene"slik at klasseskiller "innbygges" i teknikken.
Jeg tror også Harry Bravermans "Arbete och monopolkapital" (som jeg ikke
har lest) er viktig. På den engelske venstresida er det skrevet mye om
datateknologi og proletarisering av intellektuelle yrker. Tyske trotter
som Forbundsdagsmedlem for PDS Wienfried Wolf har skrevet mye om teknologi
som vi neppe kan vente, at Øgrim noengang vil lese. Tidsskriftet Vardøger
"eksisterer" heller ikke for ham (det oppsto jo ved et brudd med AKP i 1974).
IBM ligger nok foran ham der.

Vh. Karsten Johansen