Presisering

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Tue, 09 Mar 1999 09:23:09 +0100

Jeg sa i mitt forrige innlegg, henvendt til Jon Michelet:

>Ellers: Lykke til og min støtte i din videre i din redaktørgjerning, for det den
>måtte være verdt.

Ved seinere gjennomlesing ser jeg at dette kan tolkes på to måter. La
meg derfor omformulere det:

Ellers: Lykke til og min støtte (for det den
måtte være verdt) i din videre i din redaktørgjerning!

;-) ;-) ;-)

Trond Andresen