AKPs skattevegring

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Sun, 07 Mar 1999 21:28:00

Asgeir Bell avkrever meg innledningsvis forslag til navn, kapitalkilde,
etc. etc. for et nytt avisprosjekt. Jeg har ingen forventninger om en
konstruktiv diskusjon med Asgeir Bell i denne omgang om slike forhold.
Inntil videre vil jeg ikke stå skolerett for AKPs sekretær, men lufte slike
forslag i sammenhenger, gjerne på KK-forum, der man ser positivt på et
prosjekt som DESSVERRE kan komme til å konkurrere med Klassekampen om
ressurser.

Asgeir Bell skriver blant annet: " Vi har på 90-talet
senka vår aksjedisponerande andel frå 100% til 49,7%, og vi har vore særs
oppmerksomme på at denne utvidinga skal koste og gje avisa kapital".
Mitt spørsmål: Kan Asgeir Bell forklare hva denne reduksjonen i eierandel
kan komme til å koste AKP eller Klassekampen? Dette er viktig for å forstå
hvorfor AKP nekter å selge seg ytterligere ned.

Asgeir Bell skriver videre: " Vi omset sjølvsagt ikkje aksjer slik som
Eriksen foreslo i byrjinga av januar for å måtte gå avgarde med 28% til
futen - eit forold andre har påpeikt på Klassekampen-forum - emisjon eller
innsamling er den hensiktsmessige forma."

Min kommentar: Asgeir Bell angir ingen annen grunn enn "28% til futen". Er
det virkelig småborgerlig reaksjonær skattevegring som er AKPs begrunnelse
for ikke å få inn nye eiere og ny kapital til Klassekampen i samsvar med
mitt forslag? Realisering av mitt forslag kunne gi Klassekampen netto mer
enn 2 millioner kroner, pluss at mange flere på venstresida kunne få et
helt annet forhold til avisa - og til AKP. Men AKP vil altså ikke betale
skatt!
Enten er dette en direkte reaksjonær gjerrig holdning fra AKPs side, som
rammer Klassekampen på en alvorlig måte, - eller så er dette et
vikarierende motiv. (Kanskje enn kombinasjon?)
Asgeir Bell vet bedre enn andre at en ny emisjon med alle de formaliteter
som den forutsetter, ikke er aktuell for eierselskapet. Ny innsamling?
Lykke til!

Det er ellers påfallende at man alltid får høre hvor passiv og respektfull
AKP er som eier, overfor Klassekampens redaksjonelle integritet. Hvorfor da
så voldsom mistru overfor andre på venstresida som har moralsk rett til
innflytelse over driften av avisa? Er det bare AKP som er i stand til å
respektere avisas integritet? Mitt forslag innebærer at AKP skal sitte
igjen som største aksjonær med 30% av aksjene, og dermed med god kontroll
alene over generalforsamlingen.
Hvis AKP ikke vil øve innflytelse over avisas redaksjonelle linje, hvorfor
er det da så livsviktig for partiet å ha full kontroll, med 49,7% av
aksjene, og dermed kontrollere hele styret alene?

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9001 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034