RE: Ungdommen

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Thu, 04 Mar 1999 18:46:25

At 07:05 05.03.99 PST, Trude Koksvik Nilsen skrev, blant annet::
> Poenget mitt er at
>det som skjer på KK-forum ofte er lite nyskapende. Mange av de tinga som
>debatteres når det gjelder historiske “ting” er for meg helt ukjent, og
>det gir meg lite å lese det, særlig når de samme tinga drøvtygges ørten
>ganger. Jeg veit at å lese KK-forum ikk>e skal være som å lese Donald,
>men mye av det som kommer i mailboksen min i dag er gresk for meg.

Kommentar:
Når du argumenter mot andres skriverier som lite nyskapende, samtidig som
det innrømmes at mye i debatten er helt ukjent for deg, men det drøvtygges,
og er fremdeles gresk for deg, da forstår jeg ikke hva du mener, og jeg
begynner å lure på om du er ute i et annet ærende. Det er ikke første gang
at kritisk ideologisk debatt på KK-forum blir forsøkt lagt død, angivelig
fordi "ungdommen" ikke liker den, eller ikke forstår den.
Jeg vil anta at du og andre er mer enn velkomne til å komme med nyskapende
innlegg på forståelig og lett fordøyelig norsk. Det er ingenting å nøle
for, vis oss gamle gubber hvordan debatten bør føres!

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9001 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034