Begreper og teorier

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Thu, 04 Mar 1999 23:52:47 +0100

Beklager at jeg ikke har fått svart på dette før, jeg har vært
bortreist.

Paul Brosche spør meg: "Tror du verkligen att vi inte kommer att
producera fram nya begrepp och teorier?"

Jovisst tror jeg det. Eller rettere sagt, det betyr døden om vi *ikke*
gjør det. Men nettopp det at vi produserer nye teorier, utelukker i sin
tur en god del av de gamle teoriene. Fysikken er et godt eksempel på
hvordan teorier har utviklet seg. Jeg kjenner ikke til detaljene, men
jeg har forstått såpass at det er mange gjensidig utelukkende ting i
teoriene til Galilei, Newton, Einstein og Bohr. Og for å holde oss til
vitenskapelig terminologi; jeg tror mange nye erfaringer har utelukket
sentrale deler av ml-ismen, maoismen og andre ismer. Derfor er det
viktig å ta utgangspunkt i nåtiden, og aktivt falsifisere mange av
fortidens påstander, i og med deres manglende evne til å fungere i
praksis. (Nå ble jeg veldig mekanisk, men jeg håper folk forstår
hovedessensen i dette og ikke henger seg opp i formuleringsdetaljer)

---
Mathias

PS: Klassekampens bruk av ordet "globalisering" er noe tull. Kall bikkja ved dens virkelige navn - imperialisme!