Re: SV: SV: Flere spiker i kisten

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Fri, 26 Feb 1999 09:05:20 +0100 (MET)

At 23:02 25.02.99 +0100, Ottar Solberg wrote:
>
>Om demokrati:
>
>
>Bismo skriv at vi MÅ ha demokrati under sosialismen i Noreg, men kan henda
ikkje i mindre materielt utvikla land. "Ulike tilhøve krev ulike løysingar."
>
>Marsdal svarte med:
>"Eg lurer på: Korleis skal det Bismo kallar å "kartlegge folks behov på en
ordentlig måte" (forøvrig ei litt byråkrataktig, ovanfrå formulering av
trongen for demokrati...) foregå UTAN demokrati i desse landa som må bruka
"andre løysingar" under "sosialismen"? Kva er det dei kan få til som ikkje
vi kan få til?"
>
>
>Alle har vi vel eit idealbilete av kva demokrati bør være som liknar svært
mykje påkvarandres. Men demokrati er ikkje og vil aldri være noko som er
upåværka av det konkrete samfunnet demokratiet skal værke i.
>Derfor må det være heilt innlysande at "ulike tilhøve krev ulike
løysingar". Det er ikkje noko mystisk og gale med det. Det viktige er at
det går den rette leia mot vårt idealbilete av demokratiet.
>Folk sine vanar, folk sin kultur byggjer på i mange høve på hundrer av års
samfunnsutvikling, og det kan ta hundrer av år å snu vanar, endra kultur.
>Skal vi då vente med demokrati, og ikkje prøve oss med ei ega løsing, i
hundre år, avdi vi ikkje kan få til det ideelle demokratiet?

"Det ideelle demokratiet" finnes ingensteds. Det det er snakk om her er det
best mulige demokrati. Og det vesentligste: det har ingen mening å snakke om
sosialisme uten et utstrakt demokrati. Et samfunn uten demokrati kan ikke
være sosialistisk. Hvordan i allverden kan da noen sitte her i Norge og
avgjøre på forhånd at visse land ikke trenger demokrati for å bli
"sosialistiske", etter så mange års erfaringer som viser, at "sosialisme"
var en karikatur uten demokrati, at det var statskapitalisme, et primitivt
forstadium til en demokratisk kapitalisme? De kan de, fordi de fortsatt
henger fast i illusjoner om Kina osv.

Vh. Karsten Johansen